Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI Waterstof

Gepubliceerd op:
9 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2023

Wilt u als onderneming investeren in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof? Of in projecten rondom de maakindustrie van elektrolysers? En bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan uw belangstelling voor IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof).

De Interessepeiling IPCEI Waterstof is gesloten. Tot 22 september 2020, 17:00 uur kon u uw belangstelling voor een IPCEI Waterstof registeren.

Lees meer over de stand van zaken IPCEI Waterstof.

Belangstelling aangeven

De Europese Commissie kan goedkeuring geven voor overheidssteun aan belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Dat doet zij via Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Door meerdere nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor waterstof. We verlagen daarmee uiteindelijk de kosten van klimaatneutrale waterstof.

Op dit moment kunnen we nog niet aangegeven of een Europese IPCEI Waterstof er ook echt gaat komen. Als u zich aanmeldt, vraagt u geen subsidie aan, maar maakt u uw belangstelling kenbaar. Door uw interesse kenbaar te maken, verbindt u zich nog nergens toe. Ook het ministerie gaat met deze oproep geen commitment aan. Middelgrote en kleine ondernemingen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken.

Voorwaarden

Als u wil deelnemen aan een IPCEI Waterstof zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van belang:

 • Een project moet kwantitatief of kwalitatief van belang en vernieuwend zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd.
 • Het project past in een Europese waardeketen van klimaatneutrale waterstof en draagt bij aan de opschaling van klimaatneutrale waterstof.
 • De voorkeur gaat uit naar een samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen. Als die uit andere Europese landen komen, is dat een voordeel, maar niet noodzakelijk.
 • De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar ook projecten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen.
 • Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gesubsidieerd.
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is van belang, ook buiten de direct betrokken projectpartners;
 • Het doel is te komen tot een combinatie van projecten met een onderlinge samenhang en een versterkend effect. Projecten zijn bedoeld om deelnemers de kans te bieden:
  • verdere technische oplossingen en schaalvoordelen te ontwikkelen;
  • verdienmodellen te definiëren;
  • grootschalige infrastructuur te bouwen en
  • een belangrijke component van een Europees groen waterstofnetwerk neer te zetten.

Registreer uw belangstelling

De interessepeiling IPCEI Waterstof is gesloten. Tot 22 september 2020 17:00 uur kon u uw belangstelling voor een IPCEI Waterstof registeren.

Met uw informatie maken we een inschatting voor wat uiteindelijk nodig is voor een subsidieregeling IPCEI Waterstof. De interessepeiling is gericht op projecten in verschillende fases van ontwikkeling. Ook voor projecten waarvan nog geen gedetaillleerde informatie beschikbaar is. Het detailniveau van de informatie is in deze fase niet doorslaggevend voor selectie in het IPCEI-traject.

Met uw inbreng en gegevens beoordelen we of de Nederlandse voorstellen passen binnen een overkoepelende Europese IPCEI waterstof. We willen daarnaast de fasering inschatten van de projecten. Op basis hiervan moet duidelijk worden of meer rondes nodig zijn. Met uw informatie versoepelen we de aansluiting op een eerste ronde van de IPCEI waterstof.

Na uw registratie

 • Na sluitingsdatum bekijken we de voorstellen op onder andere toepasbaarheid binnen het beoogde overkoepelende Europese IPCEI Waterstof. En we kijken of het past binnen het beschikbare budget. In deze fase wordt mogelijk ook een internationale matchmakingsbijeenkomst georganiseerd voor projecten die voor een mogelijke IPCEI Waterstof interessant zijn.
 • Het kan zijn dat er een subsidieregeling komt waarin daadwerkelijk subsidie aangevraagd kan worden. Dan volgt er mogelijk een publicatie in de Staatscourant.
 • Voor projecten die onderdeel worden van deze IPCEI Waterstof kan dan via een staatssteunprocedure bij de Europese Commissie goedkeuring worden gevraagd voor overheidssteun. Elke lidstaat zal dat individueel en ongeveer gelijktijdig doen voor haar nationale projecten.
 • Dit proces zal op zijn vroegst eind 2021 tot een uitkomst leiden.

Achtergrond

Om de CO2-uitstoot flink te verminderen moeten industriële processen veranderen. Transport (zwaar) moet verduurzamen en hernieuwbare energie flexibel worden opgeslagen voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Klimaatneutrale waterstof kan een grote rol spelen bij belangrijke functies in het energie- en grondstoffensysteem.

Downloads

Vragen over IPCEI Waterstof?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?