Gesloten voor aanvragen

IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport

Gepubliceerd op:
6 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2023

Onderzoekt of ontwikkelt u vernieuwende producten, diensten of toepassingen met waterstoftechnologie op het gebied van mobiliteit en transport? Vraag dan subsidie aan met de regeling IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport.

Startdatum:
dinsdag 14 februari 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 18 april 2023
15:00 (CEST)
Maximaal 100% van de onrendabele top van uw project
Totaal budget:
€ 199.000.000

Het kabinet wil Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties die meedoen aan Europese belangrijke projecten financieel steunen. Dit zijn Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport is zo'n Europees belangrijk project. Het bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksorganisaties. Ze komen uit verschillende landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER). Deze projecten vullen elkaar aan. 

Uw project

Uw Nederlandse project moet helpen de kosten voor hernieuwbare (duurzame) waterstof lager te maken. Met deze subsidie kunt u met uw vernieuwende technieken op het gebied van mobiliteit en transport concurreren met traditionele technieken.

U krijgt subsidie voor maximaal 100% van de onrendabele top van uw project. De onrendabele top is het deel van uw investering dat zich niet terugverdient.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw project helpt bij het gebruik van hernieuwbare waterstof in de mobiliteit- en transportsector.
  • Uw project past in een Europese waardeketen (mobiliteit, transport, gebruik) van hernieuwbare waterstof.
  • U deed mee aan de Interessepeiling IPCEI Waterstof in de zomer 2020.
  • Nederland heeft uw project aangeboden voor prenotificatie voor deze subsidie bij de Europese Commissie. U krijgt alleen subsidie als de Commissie uw project geschikt vindt in het notificatieproces.
  • Uw project moet kwantitatief of kwalitatief belangrijk en vernieuwend zijn;
  • U moet het project binnen Nederland uitvoeren;
  • U draagt met uw project bij aan kennisverspreiding in de Europese Unie. Ook buiten de direct betrokken projectpartners.

Voordat u IPCEI-subsidie krijgt, moet u een rapport inleveren met een verklaring over de naleving van het sanctiebeleid. Een accountant moet dit rapport opstellen. Dit heet een ‘Rapport van feitelijke bevindingen m.b.t. Sanctiebeleid’. Alle informatie over het sanctiebeleid vindt u op de pagina Sanctiebeleid Rusland.

Na uw aanvraag

Nederland selecteert de 'beste' nationale projectvoorstellen. Het nationale IPCEI-budget is namelijk vaak niet genoeg om alle projectvoorstellen financieel te ondersteunen.

Deze IPCEI Waterstof-regeling is daarom een tender. Dat betekent dat uw aanvraag concurreert met andere aanvragen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de ingediende projecten na de sluitingsdatum met een aantal rangschikkingscriteria. Bekijk deze in de stappen na uw aanvraag in het aanvraagproces.

Scoort uw aanvraag voldoende op alle rangschikkingscriteria? Dan krijgt u subsidie op volgorde van deze rangschikking. We geven subsidie totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Scoort uw aanvraag onvoldoende op één of meer rangschikkingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat doen we ook als er nog budget is.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Fabrieken moeten hun processen veranderen, minder CO2 uitstoten en (zwaar) vervoer verduurzamen. Hernieuwbare energie moeten we flexibel opslaan om ons ook van elektriciteit te verzekeren. Hernieuwbare waterstof helpt ons energiesysteem schoner te maken en minder grondstoffen te gebruiken.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?