Gesloten voor aanvragen

IPCEI Waterstof: Technologie

Gepubliceerd op:
21 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2022

Onderzoekt of ontwikkelt u vernieuwende producten en diensten met waterstoftechnologie? De nationale subsidie IPCEI Waterstof: Technologie geeft daar subsidie voor.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 21 februari 2022
08:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 11 maart 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 100% van de onrendabele top van uw project
Totaal budget:
€ 35.000.000

Budget

 • Het subsidiebedrag voor IPCEI Waterstof: Technologie is € 35 miljoen.
 • U krijgt mogelijk maximaal 100% van de onrendabele top van uw project gesubsidieerd. De onrendabele top is het deel van uw investering dat zich niet terugverdient.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Waterstof: Technologie gelden de volgende voorwaarden. De regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

 • U hebt deelgenomen aan de Interessepeiling IPCEI Waterstof in de zomer 2020.
 • Nederland heeft uw project aangeboden ter pre-notificatie voor de IPCEI Waterstof technologiegolf bij de Europese Commissie.
 • Uw project moet kwantitatief of kwalitatief belangrijk en vernieuwend zijn.
 • U moet het project binnen Nederland kunnen uitvoeren.
 • Uw project past in een Europese waardeketen (productie, opslag, gebruik) van klimaatneutrale waterstof.
 • Uw project draagt bij aan meer productie en gebruik van klimaatneutrale waterstof.
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is belangrijk. Ook buiten de direct betrokken projectpartners is kennisdelen nodig.

Na uw aanvraag

Nederland selecteert de 'beste' nationale projectvoorstellen. Het nationale IPCEI-budget is namelijk vaak niet genoeg om alle projectvoorstellen te ondersteunen.

De IPCEI Waterstof-regeling 2022 is daarom een tender. Dat betekent dat uw aanvraag concurreert met andere aanvragen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de ingediende projecten na de sluitingsdatum met een aantal rangschikkingscriteria.

Scoort uw aanvraag voldoende op alle rangschikkingscriteria? Dan krijgt u subsidie op volgorde van deze rangschikking. We geven subsidie totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Scoort uw aanvraag onvoldoende op één of meer rangschikkingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat doen we ook als er nog budget is.

Na uw aanvraag vinden de volgende stappen plaats:

Stap 1. Volledigheidstoets

Zijn alle vereiste documenten aangeleverd bij de projectaanvraag? 

Stap 2. Toets op criteria

Voldoet de projectaanvraag aan de minimumeisen en de specifieke criteria? De specifieke criteria verschillen per IPCEI. Een paar van deze criteria om dit te illustreren:

 • Het innovatieve gehalte van uw project;
 • U voert het project in Nederland uit;
 • Uw project heeft ook aantoonbaar effect buiten de direct betrokken projectpartners en lidstaten;
 • Uw project versterkt de waardeketen van klimaatneutrale waterstof in Europa voor de toekomst;
 • Uw project is bijzonder groot in omvang of reikwijdte;
 • Uw project is technologisch of financieel risicovol;
 • Het ambitieniveau van uw project is hoog. Zonder publieke financiering is het niet mogelijk uw project uit te voeren;
 • Een breed samenwerkingsverband van meer ondernemingen heeft de voorkeur. Als die uit andere Europese landen komen, is dat een voordeel. Maar dit is geen harde eis. Samenwerken met kennisinstellingen en mkb bevelen we aan in dit type waardeketen versterkende projecten;
 • De Europese Commissie toetst of het projectvoorstel aan de Europese voorwaarden voor staatssteun voldoet. De commissie bewaakt het integrale karakter van het IPCEI-project. Lidstaten, consortia en de Europese Commissie stemmen regelmatig af om deze staatsteuntoets ((pre-)notificatie) goed te laten verlopen.

Stap 3. De nationale rangschikking

Weging vindt plaats aan de hand van 4 criteria:

 • Kwaliteit van het projectvoorstel;
 • Samenwerking en governance;
 • Technologische excellentie en verwachte impact op de economie en samenleving;
 • Financiële bijdrage, deze moet proportioneel zijn.  

Voor elk van deze 4 criteria geven we een cijfer tussen 1-10. De criteria 'Technologische excellentie' en 'Financiële bijdrage' wegen dubbel. Nederland maakt mogelijk gebruik van een onafhankelijke expertcommissie voor de nationale ranking.

Het is mogelijk om een directe partner in een Europees IPCEI-project te zijn. Directe partnerprojecten worden onder het IPCEI-kader genotificeerd en beoordeeld.

Stap 4. Keuren we uw project goed?

Dan:

 • is de goedkeuring onder voorwaarde van toestemming van de Europese Commissie. Zij moet het project notificeren en toestemming geven voor de toegezegde staatsteun;
 • start uw project binnen 6 maanden na ontvangst van de beschikking;
 • doet u regelmatig verslag over de voortgang van uw project.

Downloads

Informatie in het Engels:

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Om de CO2-uitstoot flink te verminderen moeten industriële processen veranderen. Transport (zwaar) moet verduurzamen. En hernieuwbare (duurzame) energie moet flexibel worden opgeslagen voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Klimaatneutrale waterstof draagt bij aan een schoner energie- en grondstoffensysteem.

Meer weten?

Vragen over IPCEI Waterstof?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?