Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI Health wave 2

Laatst gecontroleerd op:
11 december 2023
Gepubliceerd op:
16 juni 2023

Deze interessepeiling vanuit het Europese programma Important Project of Common European Interest (IPCEI) staat open voor ondernemers die willen investeren in duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten; verbonden, draagbare en compacte medische beeldvorming; of de levensduur van actieve implanteerbare medische apparaten (AIMDs). Heeft u daarnaast interesse in Europese samenwerking? Maak dan uw interesse kenbaar!

Budget

Startdatum:
donderdag 22 juni 2023
09:00
Einddatum:
maandag 31 juli 2023
12:00

Achtergrond

Verschillende lidstaten inclusief Nederland, verkennen hun mogelijke deelname aan de 2e subsidieronde (in de regeling aangeduid als 'wave') van IPCEI Health. Nederland neemt al deel aan de 1e wave van IPCEI Health op groene productie van geneesmiddelen met de nationale Subsidieregeling IPCEI Health
De deelnemende lidstaten hebben het doel om tot gezamenlijke grootschalige projecten te komen, innovatie aan te moedigen en het Europese (zorg)ecosysteem verder te versterken. Deze projecten zijn zonder overheidsingrepen lastig te realiseren, omdat de markt hier niet (volledig) in kan voorzien.

Binnen deze 2wave ligt de focus op het ontwerp en/of productie van medische apparaten met een duidelijke impact op duurzaamheid of circulariteit. Door in het ontwerp en de productie al rekening te houden met duurzaamheid en circulariteit:

 • reduceren we de impact op het milieu;
 • zijn we minder afhankelijk van kritieke materialen; en
 • dragen we bij aan de doelstelling om in 2050 tot een volledige circulaire economie te komen.

Thema’s

IPCEI Health wave 2 richt zich op de volgende thema’s:

 1. duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten;
 2. verbonden, draagbare en compacte medische beeldvorming (medical imaging);
 3. levensduur van actieve implanteerbare medische apparaten (AIMDs).

Een circulair en duurzaam design is van invloed op de volledige levenscyclus van een product. Van de impact op grondstoffenwinning tot het voorkomen van afval als het apparaat niet meer bruikbaar is. Voor Nederland biedt dit een unieke kans om bij te dragen aan de duurzaamheid en circulariteit van de medische hulpmiddelensector. Projecten met het thema duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten worden met voorrang behandeld. De focus ligt op de technologische innovatie op basis van een heldere (circulaire) businesscase.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op één van bovenstaande thema’s, met een voorkeur voor thema 1: duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten.
 • Het project richt zich op innovatie die geavanceerder is dan de huidige stand van de technologie ('beyond the state of the art') en/of het verder opschalen hiervan tot een 1e industriële toepassing (FID).
 • Er is een duidelijk marktfalen (het is niet optimaal op te lossen door marktwerking), waardoor projecten met reguliere publieke- of private financiering moeilijk gerealiseerd kunnen worden.
 • Er is een duidelijke impact op duurzaamheid en circulariteit.

Daarnaast gelden de algemene IPCEI voorwaarden.

Budget

Er is geen budget beschikbaar voor deze interessepeiling. 

Interessepeiling

Met het kenbaar maken van interesse, vraagt u geen subsidie aan en verbindt u zich nog nergens toe. Ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan met deze oproep geen verplichtingen aan.

U kunt alleen meedoen aan de subsidieregeling voor IPCEI Health wave 2 (die mogelijk later open gaat) als u heeft meegedaan aan de interessepeiling.

Webinar terugkijken

Op vrijdag 23 juni 2023 vond er een webinar plaats met meer informatie en uitleg over deze interessepeiling. Heeft u deze gemist of wilt u het webinar nog een keer terugkijken? Bekijk het opgenomen webinar dan via Zoom.

Indienen

Deze interessepeiling is gesloten. U kon uw interesse kenbaar maken van 22 juni 2023 tot en met 31 juli 2023.

Na uw registratie

 • Na de sluitingsdatum beoordelen wij de voorstellen. De projectvoorstellen zullen een belangrijk onderdeel vormen van de afweging of en in welke mate Nederland zal deelnemen in een IPCEI Health wave 2.
 • Als Nederland deelneemt, zal het kabinet hiervoor budget reserveren en later een definitieve 'call for proposals' organiseren waarbij u uw definitieve projectvoorstel kunt indienen.
 • Heeft u uw interesse kenbaar gemaakt? Dan houden wij u in de tussentijd op de hoogte van de Europese tijdslijnen voor de IPCEI. Ook informeren wij u dan over mogelijke internationale matchmakingsbijeenkomsten waarbij u partners uit andere deelnemende landen kunt vinden en consortia kunt vormen. Hiervoor is op dit moment nog geen datum bekend. Wij moedigen bedrijven en kennisinstellingen wel aan om ook voorafgaand aan deze bijeenkomsten al partners uit andere landen te zoeken.

Na sluiting van de eventuele ‘call for proposals’

 • Na de sluitingsdatum van een eventuele 'call for proposals' maken wij een selectie uit de binnengekomen projectvoorstellen.
 • Vervolgens volgt via een staatssteunprocedure bij de Europese Commissie een verzoek tot goedkeuring voor overheidssteun voor de geselecteerde projecten.
 • Dit proces zal een lange periode in beslag nemen (doorgaans anderhalf jaar).

Wat is IPCEI?

Een IPCEI is een samengevoegd Europees project dat bestaat uit een aantal nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit verschillende EU-lidstaten die elkaar aanvullen, voordeel hebben van de samenwerking en bijdragen aan strategische Europese doelen.

Lees meer over het volledige IPCEI traject

Wetten en regels

Bekijk de oproep om belangstelling kenbaar te maken voor deelname aan de 2e ronde van IPCEI Health in de publicatie Staatscourant (22 juni 2023).

Vragen?

Heeft u vragen over deze interessepeiling? Neem dan contact op met de afdeling IPCEI Health via ipcei.health@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?