Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI ontwikkeling batterijcellen en –modules van de nieuwe generatie

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2020
Gepubliceerd op:
14 juni 2019

Is uw bedrijf actief in batterijtechnologie en bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? De overheid wil graag weten welke Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen willen deelnemen aan een gemeenschappelijke (Europese) aanpak voor onderzoek en innovatie (R&I), productie en recycling van batterijtechnologie in Europa.

Als u een conceptproject doorgeeft, gaan wij met u in gesprek om na te gaan of we Nederlandse projecten kunnen integreren in één groot project op Europese schaal, ook genoemd Important Project of Common European Interest (IPCEI).

Deze interessepeiling is gesloten. U kunt geen projecten meer indienen.

Achtergrond

De energietransitie leidt tot een sterke groei van de behoefte aan batterijen voor mobiele en niet-mobiele toepassingen. Door het strategische karakter en het economische gewicht van deze sector is het ontstaan van een Europees industrieel aanbod op het gebied van batterijtechnologie een belangrijk werkterrein voor de lidstaten van de Europese Unie.

De Europese Commissie heeft een actieplan aangenomen om Europa de voortrekkersrol in een concurrerende en duurzame productie van batterijcellen te geven. Daarom willen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) graag weten welke Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen willen deelnemen aan een gemeenschappelijke (Europese) aanpak voor R&I, productie en recycling van batterijtechnologie in Europa.

Doel van de oproep

Het doel van deze oproep tot indiening van Expressions of Interest (EOI)  is om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te zoeken die in Nederland aan dit eerste grote project kunnen deelnemen voor het ontwerp en de productie van vernieuwende en milieuvriendelijke batterijcellen en –modules in Europa, in samenwerking met partners van andere lidstaten.

Eén van de beoogde doelstellingen is de ontwikkeling van grote opslaginfrastructuren (vanaf 25 MW en/of aangesloten op het transmissienet) of de ontwikkeling van kleine en middelgrote opslagsystemen van de generatie 3b of 4, gekoppeld aan het distributienet. Ook ontwikkelingen voor mobiele toepassingen zoals elektrificatie van personen- en goederentransport behoren tot de doelstellingen.

Er is nog geen financiering voor deze oproep: deze oproep heeft alleen tot doel om informatie te verzamelen zodat de Nederlandse overheid kan beoordelen of een deelname aan een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang over batterijproductie mogelijk is.

Voorwaarden voor deelname

Aan deelname aan dit project zijn de volgende voorwaarden verbonden :

 • Het project moet de waardeketen ondersteunen (vanaf de ontginning van grondstoffen voor de productie van de verschillende celbestanddelen tot de recycling van batterijen) voor een innoverende en milieuvriendelijke industriële productie van batterijcellen en –modules in Europa.
 • De onderneming moet in Nederland een investeringsplan hebben in het kader van het project;
 • Het technische project van de onderneming moet zowel betrekking hebben op R&D als op de fase van de eerste industriële toepassing óf een later deel in de keten zoals recycling;
 • Het door de onderneming voorgestelde technische project moet een belangrijke innovatie inhouden ten opzichte van de wereldwijde stand van de techniek op dat domein (state of the art);
 • Samenwerking met verschillende partijen is van belang;
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is van belang, ook buiten de direct betrokken projectpartners;
 • Er mag ten aanzien van de onderneming geen bevel tot terugvordering uitstaan van de steun die ingevolge een besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard;
 • De onderneming mag zich niet in moeilijkheden bevinden, in de zin van de definitie in de richtsnoeren van de Europese Commissie voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (artikel 2.2.)
 • Het technisch project van de onderneming moet worden gecofinancierd door de begunstigde onderneming en kan eveneens worden gecofinancierd door Europese fondsen.

Dossier

Het in te dienen dossier moet volgende stukken bevatten:

 • Het volledige fiscale dossier van de onderneming, met de bijlagen ervan, of, in het geval van een in oprichting zijnde onderneming, het volledige fiscale dossier van haar aandeelhouders alsook een gedetailleerde beschrijving van het project van de onderneming;
 • Het volledig ingevulde document 'project portfolio' (op zijn minst de paragrafen 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 en 7.1) met precieze opgave van de lokalisatie van de geplande investering, de in aanmerking komende kosten, de start- en einddatum van het project.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?