Gesloten voor aanvragen

IPCEI Cloud Infrastructuur en Services (CIS)

Laatst gecontroleerd op:
22 december 2023
Gepubliceerd op:
11 december 2023

Bent u actief op het gebied van cloudinfrastructuur, clouddiensten of software en bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? De nationale regeling IPCEI Cloud Infrastructuur en Services geeft daar subsidie voor.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 23 december 2021
Einddatum:
maandag 17 januari 2022
Totaal budget:
€ 71.200.000
Verleend:
€ 71.200.000
Nog beschikbaar op 1 januari 1970:
0 % (€ 0)
Aanvullende informatie:
U krijgt subsidie voor maximaal 100% van de onrendabele top van uw project (het deel van uw investering dat zich niet terugverdient)

Welke projecten krijgen subsidie?

De Europese Commissie heeft verschillende initiatieven vanuit 13 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goedgekeurd. Op basis van een rangschikking op kwaliteit hebben 3 samenwerkings projecten geheel of gedeeltelijk subsidie gekregen. Het gaat om 3 innovatieve Nederlandse projecten die steun ontvangen: Modular & Integrated Sustainable Datacenter (MISD), European Cloud services in an Open FEDerated ecosystem (ECOFED) en European Cloud Campus (ECC).

Modular & Integrated Sustainable Datacenter (MISD)

Het MISD-project richt zich op de ontwikkeling van een uniek fieldlab, namelijk een 'decentraal netwerk van datacentra van de toekomst', waar innovaties op gebied van modulariteit, geavanceerde koeling, energie, communicatie, netwerk en cybersecuritytechnologie samenkomen. Het fieldlab zorgt ervoor dat datacentra op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid versneld kunnen innoveren en kennis daarover kunnen delen. Het MISD consortium bestaat uit de volgende deelnemers: Aecoris B.V. (Asperitas), BetterBe B.V., Deerns Nederland B.V., Eurofiber Nederland B.V., Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), Universiteit Twente en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

European Cloud services in an Open FEDerated ecosystem (ECOFED)

In het ECOFED-project is het doel om keuzevrijheid en overstapmogelijkheden voor gebruikers van cloudoplossingen te bevorderen. Dat kan door onder andere voor ontbundeling van software- en cloudoplossingen te gaan zorgen. Hiervoor moeten ‘open interfaces’ en ‘open source softwaretoepassingen’ worden ontwikkeld. Aan dit Nederlandse consortium nemen Info Support B.V., Amsterdam Internet Exchange B.V., Bit B.V., i3D.net B.V. en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO deel.

European Cloud Campus (ECC)

Het derde Nederlandse project (ECC) wordt uitgevoerd door het cloudservicebedrijf Leaseweb Global B.V. Het gaat over het kunnen aanbieden in de (maak)industrie van rekencapaciteit, dataopslag en andere cloudgerelateerde toepassingen die belangrijk zijn voor de Europese dataverwerkingscapaciteit.

Resultaat alle deelnemende landen

Het resultaat van de IPCEI CIS in alle deelnemende landen:

 • In totaal doen 19 bedrijven uit 12 lidstaten mee aan 19 projecten. Deze directe deelnemers zullen nauw samenwerken om samen een eerste, EU-breed en interoperabel multiprovider cloud to edge-continuüm in Europa te ontwikkelen.
 • De 19 projecten maken deel uit van het bredere IPCEI-CIS-ecosysteem, waarbij meer dan 90 indirecte partners betrokken zijn, waaronder grote, middelgrote en kleine ondernemingen, start-ups en onderzoeksorganisaties. 
 • Het gaat om ontwikkeling van technologieën en infrastructuur die verder gaan dan wat de markt momenteel biedt. En die grote verbeteringen mogelijk maken op het gebied van prestaties, veiligheid, milieueffecten en kostenefficiëntie. 
 • De lidstaten zullen tot € 1,2 miljard aan subsidie uitgeven. Dit levert naar verwachting nog eens € 1,4 miljard aan particuliere investeringen op.

In het het persbericht over dit goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie vindt u de afbeelding voor alle projecten die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. U ziet verschillende kolommen met de categorieën waar de projecten onder vallen. Per kolom ziet u de bedrijven die de projecten willen uitvoeren en waar deze gevestigd zijn.  

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het kabinet wil Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties die meedoen aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI) financieel steunen. Dit zijn Europese belangrijke projecten.
IPCEI Cloud Infrastructuur en Services is het eerste belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van cloud- en edgecomputing, en betreft de ontwikkeling van het eerste interoperabele en vrij toegankelijke Europese ecosysteem voor gegevensverwerking, het 'multiprovider cloud to edge-continuum'. Het bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksorganisaties. Ze komen uit verschillende landen van de Europese Unie en de Europese Economische ruimte (EER). Deze projecten vullen elkaar aan.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Cloud Infrastructuur en Services gelden de volgende voorwaarden:

 • U deed mee aan de Interessepeiling IPCEI Cloud Infrastructuur en Services  in de zomer 2021.
 • Nederland heeft uw project aangeboden voor prenotificatie voor de IPCEI Cloud Infrastructuur en Services bij de Europese Commissie. U kunt alleen subsidie ontvangen als de Commissie uw organisatie noemt in het Europees goedkeuringsbesluit. 
 • Kwantitatief en kwalitatief innovatief zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd;
 • Aantoonbare Europese 'spillover effecten' hebben, ook buiten direct betrokken projectpartners en direct betrokken lidstaten;
 • Passen in de cloudwaardeketen van de Europese Unie (EU);
 • Bijdragen aan de versterking en toekomstbestendigheid van de cloudwaardeketen in de EU;
 • Bijzonder groot in omvang of reikwijdte zijn;
 • Aanzienlijke technologische of financiële risicograad vertonen;
 • Een zo hoog ambitieniveau hebben dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gesubsidieerd;
 • Bijdragen aan de realisatie van de Europese Datastrategie en in het bijzonder de digitale soevereiniteit van de EU.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?