Open voor aanvragen

ISDE: Leveranciers, fabrikanten, bouwinstallatiebedrijven en installatiebedrijven

Gepubliceerd op:
22 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 september 2023

Meld uw product aan voor de Meldcodelijst warmtepomp, zonneboiler of voor isolatie. Als uw product op de lijst staat, weten uw klanten dat ze met de aanschaf en installatie van uw product in aanmerking kunnen komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees ook aan welke eisen de producten moeten voldoen. Daarna kunt u - wanneer de eisen overeenkomen - een vermelding aanvragen voor uw product op onze lijsten.

Sommige zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Er zijn hiervan geen meldcodelijsten. U leest op deze pagina wel de eisen die voor deze producten gelden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Meld uw product aan

Download het betreffende meldingsverzoekformulier via onderstaande downloads en stuur het samen met de bijlagen naar het mailadres dat op het formulier staat. Vermeld als onderwerp van uw e-mail: Verzoek Vermelding Meldcodelijst.

Warmtepomp en zonneboiler

In het meldingsverzoekformulier van de techniek staat meer informatie over de eisen waaraan de bijlagen moeten voldoen. Is er geen meldcode van het apparaat? Dan stuurt u met het formulier de volgende bijlagen mee:

 • een productkaart
 • de technische specificaties van het apparaat
 • het etiket

Voor zonneboilers kunt u gebruik maken van het document: technisch Document en Productkaart Zonneboilers.xlsx.

Isolatiematerialen en hoogrendementsglas

Is er geen meldcode? Dan stuurt u met het meldingsverzoekformulier voor deze maatregelen (isolerend glas, kozijnpaneel of deur) de volgende bijlagen mee:

 • Prestatieverklaring/kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 1.8 van het Bouwbesluit 2012.
 • De onderbouwing van de opgegeven isolatiewaarden voor U-waarde voor hoogrendementsglas.
 • De onderbouwing van de opgegeven Lambdawaarde(λ) en Rd-waarde (m2K/W) voor isolatiematerialen.

Een bijlage is maximaal 10 Mb. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Na uw melding

Heeft u uw aanvraag ingestuurd? Dan krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging. We laten u per e-mail weten of uw maatregel, isolatiemateriaal of hoogrendementsglas aan de lijsten wordt toegevoegd. Wordt uw product aan de lijst toegevoegd? Dan ontvangt u een meldcode voor uw apparaat. Deze meldcode vindt u dan terug op de Meldcodelijsten.

Isolatiematerialen

Controleer in de Meldcodelijsten of uw isolatiematerialen er al op staan. Dit zijn de voorwaarden die wij stellen aan de isolatiematerialen:

 • Isolatiematerialen worden aangebracht in of aan de bestaande thermische schil van een koopwoning. Het gaat om het aanvullend isoleren met een Rd van 1,1 m2K/W bij spouwmuurisolatie of 3,5 m2K/W bij de overige isolatiematerialen (dak, gevel, vloer- of bodemisolatie).
 • Bij het vervangen van glas, kozijnpanelen of deuren in isolerende beglazing en eventueel nieuwe isolerende kozijnpanelen en nieuwe isolerende deuren dient men te voldoen aan specifieke U-waarden.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K. Triple-glas is uitsluitend in combinatie met een isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Nieuwe isolerende deuren dienen te voldoen aan een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K. Of voor een hoger subsidiebedrag een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K.
 • Isolerende panelen in kozijnen zijn kozijnpanelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd in kozijnen.

Warmtepompen

Let op: wij ontvangen vooral voor (hybride) warmtepompen veel verzoeken voor opname in de Meldcodelijst. Voorrang voor opname in de Meldcodelijst geven we aan die warmtepompen waarvoor we ook een subsidie-aanvraag binnen krijgen.

Controleer of uw warmtepomp al op de meldcodelijst staat. Dit zijn de voorwaarden die wij stellen aan een warmtepomp:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • De warmtepomp mag  een thermisch vermogen hebben van 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.

Meldcode voor nieuwe warmtepompen ≥ 70kW

Nieuwe warmtepompen met een vermogen ≥ 70kW komen niet meer op de meldcodelijst. Heeft de warmtepomp al een meldcode? Dan kunt u deze gewoon blijven vermelden op uw offertes. Voor warmtepompen zonder meldcode heeft uw klant een productbeschrijving nodig voor zijn subsidieaanvraag.

Zonneboilers

Check of uw zonneboiler al op de Meldcodelijst staat. Bekijk ook de uitgebreide technische specificaties voor een zonneboiler via onderstaande download. Dit zijn in het kort de voorwaarden die wij stellen aan een zonneboiler:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het verwarmen van een ruimte in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.

Windturbines

Voor kleinschalige windturbines is er geen Meldcodelijst en hebben we geen meldcode nodig. Bij een subsidieaanvraag moet uw klant het rotoroppervlak van de windturbine aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het meesturen van de technische documentatie van de windturbine.

Rotoroppervlak

Bij het bepalen van het rotoroppervlak is er onderscheid tussen windturbines met een horizontale rotor-as en windturbines met een verticale rotor-as.

Horizontale rotor-as

Bij een windturbine met een horizontale rotor-as wordt het rotoroppervlak bepaald door het kwadraat van de diameter van de rotor in meters te delen door vier en vervolgens te vermenigvuldigen met pi (π).

Verticale rotor-as

Bij een windturbine met een verticale rotor-as wordt het rotoroppervlak bepaald door de diameter van de rotor in meters te vermenigvuldigen met de hoogte van de rotor in meters.

Bij een aanvraag voor een windturbine zijn ook onderstaande technische voorwaarden van belang:

 • Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50 m2.
 • De winturbine wordt aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.

Zonnepanelen

Er bestaat geen Meldcodelijst van de zonnepanelen en hebben we geen meldcode nodig. Bij zonnepanelen gaat het om fotovoltaïsche zonnepanelen die hernieuwbare elektriciteit produceren uit zonlicht. Uw klanten moeten het gezamenlijk piekvermogen van de zonnepanelen aantonen bij hun subsidieaanvraag. Het gezamenlijk piekvermogen bestaat uit het vermogen dat geleverd wordt door alle zonnepanelen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Piekvermogen

Het piekvermogen kan aangetoond worden door het meesturen van de technische documentatie van de zonnepanelen, samen met bijvoorbeeld het bewijs van aanschaf, waaruit het aantal zonnepanelen die worden of zijn geïnstalleerd blijkt.

Technische documentatie

Uit de technische documentatie moet blijken wat het piekvermogen is bij standaard testcondities. Daarbij zijn dit de uitgangpunten:

 • Zoninstraling: 1000 W/m²
 • Zonneceltemperatuur: 25 °C
 • Luchtmassadruk: 1,5 m/s

Bij een aanvraag voor zonnepanelen zijn ook onderstaande voorwaarden van belang:

 • Het gezamenlijk piekvermogen is ten minste 15 kWp.
 • De zonnepanelen worden aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.
 • Het totale netto elektriciteitsverbruik via de aansluiting waarop de installatie wordt aangesloten, moet meer dan 50.000 kWh zijn. Dit moet blijken uit de jaarafrekening van de energieleverancier van het jaar vóór indienen van de subsidieaanvraag. Het netto elektriciteitsverbruik wordt als volgt berekend: de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt onttrokken (indien van toepassing) minus de hoeveelheid elektriciteit die op het net wordt ingevoerd.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?