Gesloten voor aanvragen

JPI Agriculture, Food Security, and Climate Change (FACCE JPI)

Gepubliceerd op:
10 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021

Het JPI over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering is een samenwerkingsverband tussen 20 Europese landen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Het JPI wil bestaande en nieuwe onderzoeksprogramma’s op elkaar afstemmen, initiatieven bundelen, onderzoeksfaciliteiten beter benutten en taken verdelen. De lidstaten hebben vertegenwoordigers in de Governing Board, het besluitvormend orgaan. De Board heeft een Wetenschappelijke adviesraad ingesteld, die een wetenschappelijke agenda heeft opgesteld.

Kernthema’s zijn:

  1. duurzame voedselzekerheid bij een veranderend klimaat
  2. duurzame groei én intensivering van landbouwsystemen
  3. beoordelen en beperken van de wisselwerking tussen voedselproductie, biodiversiteit en ecosysteem-diensten
  4. aanpassen aan klimaatverandering door de hele voedselketen, inclusief effecten op markten
  5. beperken uitstoot broeikasgassen (N2O en CH4) in land- en bosbouw, opslag van koolstof, vervanging van fossiele brandstoffen, beperken uitstoot broeikasgassen die het gevolg zijn van veranderend landgebruik.

Deelnemende landen

Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Israel, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

Website:
www.faccejpi.com

Rol van Nederland:
Deelnemer

Nederlandse budgethouder:
Ministerie van Economische Zaken

Relevante Topsector:
Agrofood en Tuinbouw

Relevant NWO Thema:
Agro en Food & Tuinbouw

Contact

Annika Ockhorst
Ministerie van Economische Zaken
a.ockhorst@minez.nl

Christine Bunthof
Wageningen UR
christine.bunthof@wur.nl
 

Vragen over Joint Programming?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?