Gesloten voor aanvragen

Joint Programming

Gepubliceerd op:
20 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021

Met Joint Programming richten de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich op het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn vaak niet op nationaal niveau op te lossen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Het doel is nationale en Europese onderzoeksprogramma's beter op elkaar af te stemmen. Dit leidt tot meer onderzoeksresultaten en een betere inzet van budgetten.

Op vrijwillige basis coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda. Het publiek gefinancierde onderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Met Joint Programming wil de Europese Commissie een European Research Area (ERA) ontwikkelen.

Joint Programming High Level Group (GPC)

Iedere lidstaat heeft vertegenwoordigers in de Joint Programming High Level Group (GPC). GPC betekent ‘Groupe de haut niveau pour la Programmation Conjointe’. Deze groep heeft verschillende taken:

  • de maatschappelijke uitdagingen signaleren
  • thema's van de verschillende Joint Programming Initiatives (JPI's) vaststellen
  • advies geven aan de Raad over beslissingen die men moet nemen
  • advies geven over de uitvoering van de JPI's

Nederlandse vertegenwoordiging GPC

  • Jos Engelen - NWO (lid)
  • Jasper Wesseling -ministerie van Economische Zaken en Klimaat (lid)
  • Francien Heijs - Counsellor Permanent Representation of the Netherlands to the EU  (plaatsvervangend lid)
  • Freeke Heijman-te Paske - ministerie van Economische Zaken (plaatsvervangend lid)

Meer informatie

Algemene informatie over Joint Programming vindt u op website The European Research Area: JPIs and ERA-NETs en op het Oostenrijkse ERA-Portal.

Vragen over Joint Programming?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?