Gesloten voor aanvragen

JPI Cultural Heritage and Global Change

Gepubliceerd op:
10 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021

Cultureel erfgoed is een zeer kwetsbaar. Klimaatverandering, menselijke factoren en veiligheidsrisico’s bedreigen het Europese culturele erfgoed.
Vooral klimaatverandering veroorzaakt beschadiging of het erfgoed gaat verloren.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

In de JPI Cultural Heritage and Global Change werken Europese lidstaten samen om zo goed mogelijk gebruik te maken van onderzoek. De JPI stelt hiervoor een visiedocument en een strategische onderzoeksagenda op. Vervolgens bepaalt men de gezamenlijke activiteiten of het erfgoed te behouden.

Deelnemende landen

België, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

Website
www.jpi-culturalheritage.eu

Rol van Nederland
Deelnemer

Nederlandse budgethouder
NWO / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Relevante Topsector
Creatieve Industrie

Relevant NWO Thema
Creatieve Industrie

Contactpersoon

Flora van Regteren Altena
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
f.vanregteren-altena@minocw.nl

Annemarie Bos
NWO
a.bos@nwo.nl

Vragen over Joint Programming?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?