Gesloten voor aanvragen

JPI More Years, Better Lives

Gepubliceerd op:
10 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021

Meer samenwerking en coördinatie tussen Europese en nationale programma's op het gebied van demografische veranderingen. Dat wil het JPI "More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change" bereiken.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Demografisch onderzoek bestaat uit veel onderzoeksvelden en beleidsonderwerpen. Het varieert van gezondheid tot maatschappelijk welzijn, onderwijs & leren, werk & productiviteit tot huisvesting, stedelijke & landelijke ontwikkeling en mobiliteit. Het JPI werkt met een multidisciplinaire aanpak in Europees verband.
Onderzoekers uit de verschillende disciplines werken samen om oplossingen te vinden voor de vergrijzing en demografische verandering van de bevolking.

Deelnemende landen

Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, Zwitserland, Zweden, Turkije, Spanje.

Website
www.jp-demographic.eu/

Rol van Nederland
Deelnemer

Nederlandse budgethouder
ZonMw / ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / ministerie van Economische Zaken / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Relevante Topsector
Life Sciences & Health, Logistiek

Relevant NWO Thema
Leven in Gezondheid

Contact

Martijntje Bakker
ZonMw
mbakker@zonmw.nl

Sandra de Wild-Chardonnens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
sandra.dewild@RVO.nl

Eric Luijk
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
EvLuijk@minszw.nl

Vragen over Joint Programming?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?