Gesloten voor aanvragen

JPI Urban Europe

Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021
Gepubliceerd op:
10 april 2012

Stedelijke gebieden zijn de belangrijkste aanjagers voor groei in de Europese economie. Het JPI levert een belangrijke bijdrage aan de EU2020-strategie.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

JPI Urban Europe kiest voor een strategische langetermijnbenadering. Nieuwe technologieën bekijkt en beoordeelt men op de mogelijkheden. Maar ook de socio-economische impact bij toepassing in stedelijke gebieden.

Doelstellingen JPI Urban Europe

  • stedelijke gebieden omvormen tot centra voor innovatie en technologie;
  • duurzame en intelligente logistieke systemen en transport ontwikkelen voor vervoer binnen en tussen steden;
  • zorgen voor een vitale en leefbaar omgeving (sociale cohesie en integratie);
  • het verminderen van de ecologische 'footprint' van steden die klimaatneutraal zijn.

Deelnemende landen

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Letland, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Zweden. Daarnaast zijn Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Turkije and Estland als observer betrokken.

Website
www.jpi-urbaneurope.eu

Rol van Nederland
De rol van Nederland is: actief lid (coördinatie ligt hoofdzakelijk in Oostenrijk maar we zijn wel actief betrokken; zo coördineren we verscheidene onderdelen binnen JPI UE zoals calls en CSA’s)

Nederlandse budgethouder
NWO / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Relevante Topsector
Logistiek

Relevant NWO Thema
Verbinden van Duurzame Steden

Contact

Diana van Altena
Ministerie van Binnenlandse Zaken
diana.altena@minbzk.nl

Carolien Maas
NWO
c.maas@nwo.nl

Vragen over Joint Programming?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?