Gesloten voor aanvragen

Jonge vissers

Gepubliceerd op:
22 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2020

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Bent u visser en jonger dan 40 jaar? En wilt u voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aanschaffen? Ook in 2020 kunt u subsidie krijgen. Instroom van jonge vissers is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserij.

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Budget

Voor deze subsidie is in 2020 € 350.000 beschikbaar. Uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) wordt 75% van deze subsidie gefinancierd. De overige 25% wordt betaald uit nationale middelen.

Hoeveel subsidie krijgt u

De kosten van het nieuwe vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen zijn minimaal € 10.000. U kunt subsidie krijgen voor maximaal 25% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 75.000.

Ontvangt u voor dezelfde activiteiten al subsidie? Of heeft u hiervoor subsidie aangevraagd? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat u van ons krijgt. Deze andere subsidie kan van ons zijn, maar ook van een andere subsidieverstrekker (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Voor welke kosten subsidie

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • de aankoopkosten van het vissersvaartuig
 • de inventaris die normaal gesproken hoort bij het vissersvaartuig

Voor welke kosten geen subsidie

U krijgt geen subsidie voor bijvoorbeeld deze kosten:

 • netten
 • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen
 • een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie
 • operationele kosten
 • btw
 • financieringskosten
 • huurkoop
 • kosten van taxatierapport of offertes

Een overzicht van alle niet-subsidiabele kosten staat in de Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Na uw aanvraag

Door het coronavirus is deze subsidie eerder gesloten. Uw aanvraag moest op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn. U leest meer over deze wijziging in de publicatie in de Staatscourant van 14 mei 2020. Bij deze subsidie was de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend voor wie subsidie krijgt.

Aanschaf vissersvaartuig

U mag het vissersvaartuig aanschaffen vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. Vanaf dat moment mag ook pas de betaling en de levering van het vissersvaartuig gebeuren. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie ontvangt als wij uw aanvraag goedkeuren.

Als u subsidie krijgt, ontvangt u een verleningsbrief. Na deze brief heeft u 6 maanden de tijd om het vissersvaartuig aan te schaffen.

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken een brief met de beslissing op uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie goedkeuren, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

Krijgt u subsidie? Dan ontvangt u niet automatisch een vergunning of andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten. Deze vraagt u apart aan.

Administratie bijhouden

Tijdens de uitvoering van uw investering is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn. Hiervoor houdt u een administratie bij met een specifieke boekhoudkundige code. Bewaar deze administratie tot 7 jaar na de datum van onze laatste betaling aan u.

Vaststelling aanvragen

Heeft u het vissersvaartuig aangeschaft, betaald en is deze geleverd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. U doet dit op mijn.rvo.nl. U heeft na de toewijsbrief maximaal 6 maanden plus 13 weken de tijd om subsidievaststelling aan te vragen.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen. En u mag geen ander vaartuig aanschaffen dan waarvoor u subsidie verleend heeft gekregen.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u deze bijlagen mee:

 • Gegevens over de hoogte van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten
 • Een opdrachtbevestiging of ondertekende offerte, waaruit duidelijk wordt op welk moment verplichtingen zijn aangegaan
 • Een afschrift van de factuur waaruit het onderscheid in de kosten van het vissersvaartuig en inventaris duidelijk wordt. Hierop staat de prijs inclusief en exclusief btw
 • Een afschrift van een betalingsbewijs: een kopie van uw bankafschrift of een print van uw rekeningoverzicht op internet, waaruit duidelijk wordt dat u uw investering heeft betaald
 • Een afschrift van het eigendomsbewijs
 • Is het vaartuig ingeschreven in het Kadaster? Dan is het afschrift van het eigendomsbewijs een afschrift van de notariële akte

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Hierna krijgt u bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u van ons een beslissing. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u het definitieve subsidiebedrag op uw rekening.

Wetten en regels

Op onze informatiepagina Regelgeving leest u meer over de wetten en regels voor deze subsidie.

Jonge vissers openstellingen

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

Vragen over subsidie Jonge vissers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?