Gesloten voor aanvragen

Jonge vissers

Gepubliceerd op:
22 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

Bent u visser en jonger dan 40 jaar? En wilt u voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aanschaffen? Van 2015 tot en met 2020 kon u hiervoor elk jaar subsidie aanvragen. Instroom van jonge vissers is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserij.

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is belangrijk voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Budget

Van 2017 tot en met 2020 was het budget voor elke openstelling € 350.000. In 2015 en 2016 was dit € 240.000. Uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) wordt 75% van deze subsidie gefinancierd. De overige 25% wordt betaald uit nationale middelen.

Voorwaarden

Als u subsidie heeft aangevraagd moet u zich houden aan bepaalde voorwaarden.

  • U houdt de investering minimaal 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht. Verandert er iets rond uw vissersvaartuig? Zoals verandering in eigendom, aanpassing naar een andere vorm van visserij of vernietiging van het vaartuig? Neem dan contact met ons op.
  • U mag 5 jaar het vaartuig waarvoor u subsidie heeft ontvangen niet buiten de Europese Unie verplaatsen. Deze termijn start na de laatste subsidiebetaling door ons.
  • U houdt een administratie bij van de aanschaf en bewaart deze minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.

Wetten en regels

Op onze informatiepagina Regelgeving leest u meer over de wetten en regels voor deze subsidie.

Vragen over subsidie Jonge vissers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?