Open voor aanvragen

Landbouwkundig onderzoek (CRP)

Gepubliceerd op:
30 maart 2015
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2023

Wilt u landbouwkundig onderzoek doen in een ander land en een nieuwe samenwerking opzetten? Wilt u congressen, symposia of workshops over landbouwonderzoek bij een groter publiek brengen? Maak gebruik van CRP om het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen beter aan te laten sluiten in toekomstig landbouw-, voedsel-, bosbouw- en visserijbeleid.

CRP staat voor Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for Sustainable Agricultural System. Dit programma van de OESO financiert landbouwkundig onderzoek en congressen. Het hoofddoel van het CRP is het vergroten van wetenschappelijke kennis en het verstrekken van wetenschappelijke informatie om het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen beter te integreren in toekomstig landbouw-, voedsel-, bosbouw- en visserijbeleid.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksthema’s van het CRP zijn:

  • Beheersen van toekomstige natuurlijke hulpbronnen (Managing Natural Capital for the Future)
  • Beheersing van risico’s in een verbonden wereld (Managing Risks in a Connected World)
  • Nieuwe technologieën en innovaties met invloed (Transformational Technologies and Innovation)

Welke activiteiten financiert CRP?

Het programma financiert 2 soorten activiteiten:

Onderzoeksbeurzen:

Sponsoring van wetenschappers om onderzoeksprojecten uit te voeren in een ander land dat deelneemt aan het project met het oog op de versterking van de internationale uitwisseling van ideeën.
Het programma betaalt de reis- en verblijfskosten.
De voorwaarden zijn dat de wetenschapper zijn/haar postdoctorale studie heeft afgerond, een vaste aanstelling heeft en woonachtig is in een deelnemend land en onderzoek uitvoert in een ander deelnemend land.
De duur van de beurzen varieert van 6-26 weken en moet passen binnen een van de onderzoeksthema’s.
Bij de beoordeling van de beursvoorstellen is wetenschappelijke excellentie het belangrijkste criterium.

Congressen:

Sponsoring of co-sponsoring van internationale congressen, workshops en symposia met als doel om beleidsmakers, het bedrijfsleven en de academische wereld op de hoogte te brengen van huidig en toekomstig onderzoek.
De bijeenkomst moet plaatsvinden in een deelnemend land en moet passen binnen één van de onderzoeksthema’s.
Bij de beoordeling van voorstellen voor congressen is beleidsrelevantie het belangrijkste criterium.

Indieningstermijn

De call is open en de deadline voor indiening is 10 september 2023.

Regels voor indienen

Meer informatie over het CRP-programma en de procedures vindt u op de OESO-website.

Hulp nodig?

Op de website van het CRP staan de coördinatoren voor ieder onderzoeksthema waarmee u gedurende het schrijven van het voorstel contact kunt opnemen.
U kunt over dit programma ook contact opnemen met Saske Hoving van RVO, via saske.hoving@rvo.nl.

Vragen over CRP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?