Open voor aanvragen

LIFE: Deelprogramma Schone energietransitie - CET Clean Energy Transition

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
14 juni 2021

Het deelprogramma Schone energietransitie draagt bij aan de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare (duurzame) energie gebaseerde, klimaatneutrale economie. Het programma krijgt de komende jaren vorm aan de hand van jaarlijkse gerichte calls met zeer specifiek omschreven onderwerpen.

Vallen bepaalde onderwerpen niet in de desbetreffende call van dit jaar? Ga dan na of uw project past in het deelprogramma Klimaatmitigatie- en adaptatie.

Het deelprogramma bestaat uit 5 onderdelen:

  • Bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader waarmee de energietransitie wordt ondersteund;
  • Versnelling van de uitrol op de markt van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de gerelateerde professionele vaardigheden;
  • Het stimuleren van particuliere investeringen in duurzame energie;
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
  • Het betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

Elk onderdeel heeft zijn eigen onderwerpen. Elke aanvraag moet precies bij een onderwerp passen.

Het gaat om niet-technologische projecten die gericht zijn op het in beweging zetten van een brede doelgroep. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om het technisch toepassen van een innovatieve techniek door een bedrijf, zoals het geval kan zijn bij de traditionele projecten van LIFE onder de andere deelprogramma’s.

Cofinancieringspercentage

Onder dit deelprogramma worden coordination and support actions (netwerkactiviteiten) gefinancierd; met een cofinancieringspercentage van 95%.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Gebruik daarvoor het 'Projectideeformulier LIFE 2023' en stuur uw concept een paar weken voor de indieningsdatum. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail life@rvo.nl contact opnemen.

Download

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is zeer sterke concurrentie om het beschikbare budget. De Europese Unie (EU) beloont alleen de allerbeste aanvragen met subsidie.

Volg ons stappenplan om goed van start te gaan met uw subsidieaanvraag.

Bekijk het stappenplan op de landingspagina van LIFE.

Aanvragen

De subsidieaanvraag doet u zelf bij de EC via de portal Funding & tenders op Europa.eu.

Voorbeelden

Dit is een vrij nieuw onderdeel binnen het LIFE-programma van het vroegere Horizon2020-programma. Binnenkort vindt u hier een aantal voorbeelden van gehonoreerde projecten. 

Wet- en regelgeving

Meer weten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief via e-mail life@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?