Open voor aanvragen

Wijzigingen LIFE call 2020

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
23 juni 2020

De Europese Commissie neemt een aantal maatregelen om de LIFE aanvraagprocedure te vereenvoudigen - met ruimere subsidiemogelijkheden. Dit doet de commissie in verband met de COVID-19-situatie.

We zetten voor u op een rij welke wijzigingen er zijn.

Deadline indienen verschuift

De deadline voor het indienen van een projectvoorstel verschuift voor milieu naar 14 juli (milieu) en voor natuur/biodiversiteit en beleid/informatie naar 16 juli. De full proposals (volledige aanvraag) voor klimaat hoeven pas 6 oktober binnen te zijn. Die dag sluit ook de indieningstermijn voor het projectvoorstel voor integrale projecten (IP’s). Een schrijfsubsidie (technische ondersteuning) voor een IP kunt u tot 16 juli aanvragen.

Hogere subsidiebijdrage

De Europese bijdrage aan projecten kan groter worden doordat dit jaar vrijwilligerswerk ten goede kan komen aan het project. U kunt voor het inzetten van vrijwilligers € 157 per dag opvoeren voor de begroting. Daar wordt dan 55% of 60% subsidie over gegeven. Je mag de vrijwilligers hier niet mee betalen.

Dit jaar mag u de totale aanschafkosten opvoeren, zowel bij natuur-, milieu- als klimaatprojecten, mits de apparatuur niet doorverkocht wordt (ook niet na einde project) en gedurende de gehele economische levensduur voor hetzelfde doel wordt gebruikt, door dezelfde eigenaar. Voorheen - voor deze wijziging - mocht u de kosten voor apparatuur en machines alleen op afschrijving meenemen in de begroting.

Door de 2%-regel* voor overheden kregen overheden soms minder subsidie dan de 55% of 60%. Nu mag de financiering uit andere publieke bronnen (public third parties) meegeteld worden bij de eigen projectbijdrage.

*2%-regel: de eigen projectbijdrage van de publieke partners moet minstens 2% hoger zijn dan hun vaste personeelskosten

Eenvoudiger

Bedrijven kunnen voor uit te besteden projectonderdelen boven de € 139.000 hun eigen aanbestedingsregels volgen. U hoeft dus geen openbare aanbesteding meer te doen.

Bij natuurprojecten bestaat de eis dat 25% van de projectkosten besteed moet worden aan concrete beschermingsmaatregelen. Deze eis wordt nu losgelaten bij projecten die ecologische verbindingen identificeren en in kaart brengen om van de ‘N2000- eilandjes’ een netwerk te maken (bufferzones, stepping stones, ecologische corridors). Bij een dergelijk project moet wel het bevoegd gezag betrokken zijn of een steunbrief ondertekenen. Daarnaast moet de natuurfunctie van de verbindingen gewaarborgd worden.

Kleine organisaties (NGO’s en stichtingen) kunnen nu ook meedoen in een LIFE project, ook als ze geen partner willen worden. Dit jaar kan ook in traditionele projecten subsidie doorgegeven worden aan kleine partijen tot een maximum van totaal € 100.000 totaal, en max € 20.000 per organisatie. Dit was eerder al zo bij Integrale Projecten, waar de bedragen hoger zijn: € 200.000 totaal, € 60.000 per organisatie. De subsidie mag niet doorgegeven worden aan natuurlijke personen/particulieren.

Relatief hoge slagingskans

Volgend jaar is er weer een LIFE call, maar de slagingskans van de call 2020 zijn relatief groot omdat het budget hoger is dan anders. Alle restbudgetten in dit laatste jaar van de 7-jarige cyclus 2014-2020 worden nu namelijk opgemaakt. Ook verwacht men vanwege COVID-19 situatie minder aanvragen, dus de concurrentie is minder groot.

Aanvragen

Voor de concept note – een projectvoorstel van ongeveer 10 pagina’s met acties en de begroting in grote lijnen - is het voldoende om alleen aan te geven dat er gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers en/of subsidie aan derden. Hoe en wat precies staat in de full proposal. Indieners van een projectvoorstel die uiteindelijk de subsidie binnenhalen, ontvangen een eerste voorschot van 40% van de subsidie bij tekening van het contract. Dit was voorheen 30%.

Voorwaarden LIFE

De precieze voorwaarden van de LIFE 2020 vindt u op de EU website van LIFE waar u ook het addendum vindt bij de guidelines met bovengenoemde maatregelen in de aanvraagpakketten.

Contact en advies?

Voor advies en uitleg kunt u terecht bij de LIFE-adviseurs van RVO, via life@rvo.nl. Mocht u twijfelen of uw aanvraag past binnen LIFE, neem dan telefonisch contact op met adviseur Els Walburg, via 06 1462 0370.

Vragen over LIFE

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?