Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: R&D-Samenwerkingsproject

Gepubliceerd op:
17 mei 2024

Bent u mkb’er en werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen in de luchtvaartsector? Dien dan een aanvraag in voor een R&D-Samenwerkingsproject.

 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 2 april 2025
Einddatum:
dinsdag 6 mei 2025
Subsidiebedragen
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 350.000. Het minimumbedrag per deelnemer is € 25.000, het maximumbedrag is €175.000.
Totaal budget:
€ 3.800.000
Aanvullende informatie:
De regeling gaat open in 2025 en 2027 - met een budget van € 3.800.000 per openstelling.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Een R&D-Samenwerkingsproject moet zijn gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. 
 • Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. 

Hieronder geven we een toelichting op de termen industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Voorwaarden 

Het project moet zich richten op:

 • nieuwe aandrijflijnen 
 • elektrisch-thermische huishouding
 • nieuwe ontwerpconcepten en -materialen
 • ultra-efficiënte structurele componenten 
 • kosteneffectieve fabricagetechnologieën voor nieuwe vliegtuigconfiguraties na 2030

Houd ook rekening met deze voorwaarden:

 • De deelnemers aan het R&D-Samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers (eén deelnemer mag maximaal 70% van de kosten voor zijn rekening nemen).
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door mkb'ers zijn subsidiabel.
 • De subsidie is maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van € 350.000.

Aanvragen in 2025

Voor deze regeling kunt u pas in 2025 een aanvraag indienen. U kunt de subsidie aanvragen vanaf 2 april 2025.

U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan tijdig aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Na uw aanvraag

De aanvragen worden behandeld volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle volledige aanvragen beoordelen die op tijd binnen zijn en voldoen aan de voorwaarden. Deze volledige aanvragen beoordelen we daarnaast op basis van 4 rangschikkingscriteria. Voor elk criterium kan een project maximaal 25 punten krijgen. 

De rangschikkingscriteria zijn: 

 1. Vernieuwing: de aanvraag krijgt meer punten als er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht.
 2. Economische waarde: de aanvraag krijgt meer punten als er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D-Samenwerkingsverband of de Nederlandse economie.
 3. Kwaliteit samenwerking: de aanvraag krijgt meer punten als de kwaliteit van de R&D-Samenwerking hoger is. Dit moet ten minste blijken uit hoe de deelnemers elkaar aanvullen, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.
 4. Positieve impact: de aanvraag krijgt meer punten als er meer positieve impact wordt gerealiseerd binnen het programma Luchtvaart in Transitie en de verduurzaming van de luchtvaart. 

Na uw beschikking

Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen. Hieronder volgt een overzicht van uw verplichtingen:

Doel

Het kennisniveau voor verduurzaming in de Nederlandse luchtvaartsector moet omhoog. Ook de versterking van mkb is wenselijk om innovatiekracht in de luchtvaart te vergroten. Met deze regeling stimuleren we onderzoek binnen samenwerkingsprojecten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?