Tijdelijk gesloten voor aanvragen

TSH Vliegtuigmaakindustrie

Gepubliceerd op:
7 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024

Bent u met uw bedrijf of kennisinstelling actief in de vliegtuigmaakindustrie? Wilt u met uw onderzoeksproject bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart? Wilt u daarbij de relatie tussen internationaal onderzoek en innovatie en nationale onderzoeksactiviteiten op het terrein van civiele vliegtuigontwikkeling versterken? Maak dan gebruik van de subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. 

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 10 juli 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 15 september 2023
17:00
Totaal budget:
€ 12.500.000

Het doel van TSH Vliegtuigmaakindustrie is onderzoeks- en ontwikkelprojecten te stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. De projecten komen daarmee ook ten goede aan de positionering van de Nederlandse vliegtuigmaakindustrie in de productieketens van OEM’s (Original Equipment Manufacturers - producent van onderdelen). Alle type vliegtuigen komen voor subsidie in aanmerking, inclusief Advanced Air Mobility, voor zover deze overeenkomt met de doelstelling van de regeling.

De doelgroep van deze regeling zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, of bedrijven en kennisinstellingen.

  "Dankzij de TSH-regeling kunnen wij sneller belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Bovendien stimuleert en bevordert TSH de verbinding tussen alle partijen in onze waardeketen."

  Max Knoop
  Onderzoeker Dutch Turbulence Task Force
  Max Knoop

  Subsidiebedrag

  De subsidie bedraagt in 2023:

  • minimaal € 125.000 per deelnemer aan het samenwerkingsverband of € 125.000 per deelnemer aan het internationale TSH vliegtuigmaakindustrie-samenwerkingsverband dat in Nederland gevestigd is; en
  • minimaal € 500.000 en maximaal € 4.000.000 per onderzoeksproject.

  Voorwaarden

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Lees meer over de voorwaarden en rangschikkingscriteria

  Na uw aanvraag

  De TSH Vliegtuigmaakindustrie is een tender. Bij een tender beoordelen wij uw aanvraag ná de sluitingsdatum aan de hand van de rangschikkingscriteria. De volgorde van indiening heeft geen enkele invloed op de beoordeling.

  Beslissing

  U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Wij willen half december de beschikkingen versturen. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

  Voortgang

  De projectadministratie moet helder en eenvoudig zijn. U rapporteert eenmaal per jaar over de voortgang van uw project. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking. Daarnaast vindt er jaarlijks een voortgangsgesprek plaats.

  Als uw project wijzigt

  Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Geef dit dan altijd op tijd aan ons door. Voor de meeste wijzigingen heeft u toestemming van RVO nodig. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

  Vaststelling aanvragen

  Na afloop van het project dient u een vaststellingsverzoek in, inclusief controleverklaring en eindverslag.

  Achtergrond

  Lees meer over de achtergrond van de regeling.

  Samenwerken en intellectueel eigendom

  Voor een succesvol verloop van een samenwerkingsproject is het onder andere belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom en het gebruik van de te ontwikkelen kennis die u samen ontwikkelt (bijvoorbeeld octrooien, licenties en publicaties). Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met dr. ir. Peter van Dongen, werkzaam bij Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO), via peter.vandongen@rvo.nl.

  Gehonoreerde projecten

  De TSH-subsidie is in 2023 voor de 2e keer toegekend aan 5 veelbelovende projecten

  In 2021 is de subsidie voor de 1e keer toegekend aan in totaal 6 projecten. Benieuwd naar deze projecten? Lees dan de publieke samenvattingen voor meer informatie.

  Meer weten? 

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?