Gesloten voor aanvragen

TSH Vliegtuigmaakindustrie

Gepubliceerd op:
7 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2022

Bent u met uw bedrijf of kennisinstelling actief in de vliegtuigmaakindustrie? Wilt u met uw onderzoeksproject bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart? Wilt u daarbij de relatie tussen Europees onderzoek en innovatie en nationale onderzoeksactiviteiten op het terrein van civiele vliegtuigontwikkeling versterken? Maak dan gebruik van de subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie).

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Het doel van de regeling TSH Vliegtuigmaakindustrie is onderzoeksprojecten te stimuleren die bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart. Een ander doel is de relatie tussen Europees onderzoek en innovatie en nationale onderzoeksactiviteiten op het terrein van civiele vliegtuigontwikkeling te versterken. Zo geeft de regeling invulling aan de oproep van de Europese Unie om de samenhang tussen nationale stimuleringsregelingen en het Europese partnerschap Clean Aviation te bevorderen.

De doelgroep van deze regeling zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, of bedrijven en kennisinstellingen.

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is voor bedrijven werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren om R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, die door de coronacrisis sterk onder druk staan, te ondersteunen. Bekijk de verschillen en overeenkomsten tussen TSH en RDM.

Budget

Voor 2021 is een budget beschikbaar van € 9,5 miljoen. De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 per deelnemer aan het samenwerkingsverband en minimaal € 500.000 en maximaal € 4.000.000 per onderzoeksproject.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden en rangschikkingscriteria.

Na uw aanvraag

De TSH Vliegtuigmaakindustrie is een tender. Bij een tender beoordelen wij uw aanvraag na de sluitingsdatum aan de hand van de rangschikkingscriteria.

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Voortgang

U rapporteert eenmaal per jaar over de voortgang van uw project. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Geef dit dan altijd aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Achtergrond

Lees meer over de achtergrond van de regeling.

Samenwerken en intellectueel eigendom

Voor een succesvol verloop van een samenwerkingsproject is het onder andere belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom en het gebruik van de te ontwikkelen kennis die u samen ontwikkelt (bijvoorbeeld octrooien, licenties en publicaties). Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met dr. ir. Peter van Dongen, werkzaam bij Octrooicentrum Nederland (onderdeel RVO), via peter.vandongen@rvo.nl.  

Gehonoreerde projecten

De TSH-subsidie is toegekend aan 6 veelbelovende projecten. Benieuwd naar deze projecten? Lees dan de publieke samenvatting voor meer informatie.

Vragen over TSH Vliegtuigmaakindustrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?