Open voor aanvragen

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen – Matra (NFRP-Matra)

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 november 2023

Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in een land. Via het programma NFRP-Matra helpt Nederland de buurlanden van de Europese Unie (EU) hun rechtsstaat en democratie te versterken. Dat gebeurt met kennis, advies en toegang tot een nuttig netwerk.

Wat is het NFRP-Matra programma?

Landen die lid willen worden van de Europese Unie (EU) moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Sommige landen in de Oostelijke Partnerschapsregio hebben een associatieovereenkomst met de EU, ook hier gelden strenge voorwaarden.

Het programma NFRP-Matra ondersteunt deze landen bij de stappen die nodig zijn om uiteindelijk te voldoen aan de EU-voorwaarden. Hiervoor schakelen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) derde partijen in. Die staan deze landen bij met kennis, advies en een netwerk.

Binnen NFRP-Matra verzorgt RVO de uitvoering van 2 subprogramma’s:

 1. Matra Overheid tot Overheid (Matra G2G)
 2. Matra trainingsprogramma Rule of Law (RoLT)

Kijk voor meer informatie over deze subprogramma's op de pagina Matra Overheid tot Overheid (Matra G2G).

Voor wie?

NFRP-Matra is interessant voor:

 • overheden van (potentiële) kandidaat-lidstaten die zich voorbereiden op het EU-lidmaatschap;
 • overheden van landen in de Oostelijke Partnerschapsregio;
 • organisaties die een rol kunnen spelen als expert, trainer of uitvoerder in projecten die de rechtsstaat en democratie van de doellanden versterken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Nederlandse overheidsinstellingen, zelfstandige bestuursorganen (zbo's), rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's), kennisinstellingen, trainingsinstituten en ngo's.

Doellanden

De volgende landen kunnen hulp krijgen via de subprogramma’s van NFRP-Matra:

 • De landen die zich voorbereiden op het EU-lidmaatschap: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië en Turkije;
 • Landen van het Oostelijk Partnerschap met een Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement: Armenië.

Hoe NFRP-Matra helpt

NFRP-Matra draagt in deze landen bij aan hulp op de volgende gebieden: 

 • het aanpakken van corruptie en georganiseerde misdaad;
 • het hervormen van de rechterlijke macht en het ambtenarenapparaat;
 • de positie van minderheden;
 • fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid;
 • een betrouwbare en doelmatige overheid.

Subsidieregeling Matra G2G

Vertegenwoordigt u een in Nederland gevestigde maatschappelijke organisatie of kennisinstelling? Vraag dan subsidie aan van het subprogramma Matra Overheid tot Overheid (Matra G2G).

Vragen over NFRP-Matra?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?