Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen – Matra (NFRP-Matra)

Gepubliceerd op:
1 augustus 2023

Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in een land. Via het programma NFRP-Matra helpt Nederland de buurlanden van de Europese Unie (EU) hun rechtsstaat en democratie te versterken. Dat gebeurt met kennis, advies en toegang tot een nuttig netwerk.

Wat is het programma NFRP-Matra?

Landen die lid willen worden van de EU moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Sommige landen in de Oostelijke Partnerschapsregio hebben een associatieovereenkomst met de EU, ook met strenge voorwaarden.

Het programma NFRP-Matra ondersteunt deze landen bij de stappen die nodig zijn om uiteindelijk te voldoen aan de EU-voorwaarden. Hiervoor schakelen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) derde partijen in. Die staan deze landen bij met kennis, advies en een nuttig netwerk.

Binnen NFRP-Matra verzorgt RVO de uitvoering van 2 subprogramma’s:

 1. Matra trainingsprogramma Rule of Law (RoL)
 2. Projecten voor Overheid-tot-Overheid-samenwerking

Kijk voor meer informatie over deze subprogramma's op onze Engelstalige website.

Voor wie?

NFRP-Matra is interessant voor:

 • overheden van (potentiële) kandidaat-lidstaten die zich voorbereiden op het EU-lidmaatschap;
 • overheden van landen in de Oostelijke Partnerschapsregio;
 • organisaties die een rol kunnen spelen als expert, trainer of uitvoerder in projecten die de rechtsstaat en democratie van de doellanden versterken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Nederlandse overheidsinstellingen, zelfstandige bestuursorganen (zbo's), rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's), kennisinstellingen, trainingsinstituten en ngo's.

Doellanden

De volgende landen kunnen hulp krijgen via de subprogramma’s van NFRP-Matra:

 • De groep landen die zich voorbereidt op het EU-lidmaatschap: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië en Turkije;
 • Landen van het Oostelijk Partnerschap met een Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement.

Hoe NFRP-Matra helpt

NFRP-Matra draagt in deze landen bij aan hulp op de volgende gebieden: 

 • de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad;
 • hervorming van de rechterlijke macht en het ambtenarenapparaat;
 • de positie van minderheden;
 • fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid;
 • een betrouwbare en doelmatige overheid.

Publicatie

Subsidiebesluit en -beleidskader Matra "Overheid tot Overheid" 2020 - 2024

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het programma NFRP-Matra op onze Engelstalige website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via matra@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?