Open voor aanvragen

Matra Overheid tot Overheid - Matra G2G

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2024
Gepubliceerd op:
16 mei 2024

Vertegenwoordigt u een in Nederland gevestigde maatschappelijke organisatie of kennisinstelling? En wilt u samen met Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties bijdragen aan het versterken van de rechtsstaat, democratie en goed bestuur in de buurlanden van de Europese Unie (EU)? Vraag dan subsidie aan van het Matra Overheid tot Overheid programma.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 30 juli 2024
Einddatum:
dinsdag 29 oktober 2024
Totaal budget:
€ 7.500.000

Wat is het Matra Overheid tot Overheid subsidieprogramma?

Vanuit Matra Overheid tot Overheid (Matra G2G) verleent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidies voor projecten die de capaciteit van (semi-)overheidsinstellingen versterken. Het gaat om projecten die hun kennis en vaardigheden vergroten op de volgende terreinen:

 • een pluriforme rechtsstaat, rechtspraak en rechtshandhaving;
 • het hanteren en toepassen van internationale normen op het gebied van mensenrechten;
 • mediavrijheid;
 • goed bestuur.

Daarnaast richt het programma zich op sterkere relaties tussen Nederland en de Matra-doellanden.

Voor wie?

Het subsidieprogramma is voor Nederlandse organisaties die samen met overheden hun kennis en vaardigheden willen overdragen aan (semi-)overheidsinstellingen in de doellanden. Vertegenwoordigt u een in Nederland gevestigde maatschappelijke organisatie of kennisinstelling? Dan kunt u subsidie voor dit programma aanvragen. U doet dit zelfstandig of als penvoerder namens een partnerschap.

Budget en looptijd

Matra Overheid tot Overheid is een 5-jarig subsidieprogramma dat loopt van 2025 tot en met 2029.

Het totale budget is 7,5 miljoen euro.
Het programma kent één aanvraagronde.
Per aanvraag vraagt u minimaal € 500.000 en maximaal € 2.000.000 subsidie aan.

Doellanden

De volgende landen kunnen ondersteuning krijgen via het Matra Overheid tot Overheid subsidieprogramma:

 • Landen die zich voorbereiden op het EU-lidmaatschap: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië en Turkije;
 • Landen van het Oostelijk Partnerschap met een Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement: Armenië.

U kunt ook een project indienen dat betrekking heeft op meer dan één doelland. Of een regionale samenwerkingscomponent als onderdeel van het project opnemen. Onderbouwt u de keuze voor deze opties goed in uw aanvraag: wat is de toegevoegde waarde?

Voorwaarden 

U dient samen te werken met Nederlandse (semi-)overheidsinstelling(en). Bij voorkeur betrekt u ook lokale maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

Als organisatie kunt u voor maximaal 3 projecten subsidie ontvangen. Bent u als organisatie betrokken bij meer dan 3 aanvragen? Als penvoerder, partner of als derde partij? Dan komen alleen de 3 aanvragen die het best voldoen aan de beoordelingscriteria in aanmerking voor subsidie. Voor activiteiten waarvoor u al (deels) subsidie ontvangt, kunt u geen subsidie aanvragen.

Verder moet uw subsidieaanvraag aan de volgende voorwaarden en projectdoelen voldoen.

Doel van het project

Primaire doelen

Uw project richt zich primair op: 

 • het overdragen van inhoudelijke expertise en vaardigheden aan lokale (semi-)overheidsinstellingen, door één of meerdere Nederlandse (semi-)overheidsinstellingen;
 • het versterken van de (semi-)overheidsinstellingen in het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden.

Secundair doel

U draagt met uw project ook bij aan het versterken van de relatie tussen Nederland en de doellanden. U kunt dit bereiken door Nederlandse en andere overheden te laten samenwerken en communiceren over het project in beide landen.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten in een Matra Overheid tot Overheid-project zijn: 

 • trainingen, seminars, en workshops; 
 • institutionele analyses of analyses van wetgeving;
 • studiebezoeken en onderzoeksmissies; 
 • adviezen over en ondersteuning bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld wetgeving, regelgeving, strategieën, beleid, uitvoeringstechnieken en -strategieën of proefprojecten.

U kunt ook subsidie krijgen voor (communicatie)activiteiten die de zichtbaarheid van projecten in de doellanden vergroten.

Duur van het project

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt duurt minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Het project moet binnen 6 maanden nadat RVO de subsidie heeft toegekend, starten.

Matra-subsidie aanvragen

Zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. U heeft op dit moment minimaal eHerkenning niveau eH3 nodig. Vraag eHerkenning op tijd aan; soms duurt het tot een paar dagen voor uw aanvraag is behandeld.

Volg daarna de volgende stappen.

Stap 1. Quick scan indienen

Als eerste dient u de verplichte quick scan in. Daarin legt u uw plan of projectidee aan ons voor. U ontvangt vervolgens een niet-bindend advies over uw projectidee.

De informatie voor het indienen van een quick scan vindt u op onze Engelstalige webpagina.

Uw quick scan moet binnen zijn op dinsdag 2 juli 2024, 12:00 CEST (middag). Binnen 4 weken na deze datum ontvangt u een reactie. 

Heeft u vragen of wilt u spreken met één van onze adviseurs voor u een quick scan indient? Stuur dan een email naar matra@rvo.nl en we nemen contact met u op.

Stap 2. Subsidieaanvraag indienen

Heeft u de verplichte quick scan ingevuld en van ons een advies gekregen? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Dit is mogelijk vanaf 30 juli 2024. De informatie daarvoor vindt u binnenkort op onze Engelstalige webpagina.

De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is dinsdag 29 oktober 2024, 12:00 CET. Zorg dat uw aanvraag compleet is. RVO beoordeelt alleen complete subsidieaanvragen.

Na uw aanvraag

U hoort voor 28 januari 2025 of uw aanvraag is goedgekeurd. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met het uitvoeren van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten.

Belangrijke data

 • dinsdag 28 mei 2024
  Open voor indienen quick scans
 • dinsdag 2 juli 202412:00 uur Nederlandse tijd (middag)
  Sluiting indienen quick scans
  Deadline
 • dinsdag 30 juli 202409:00 uur Nederlandse tijd
  Open voor subsidie-aanvragen
 • dinsdag 29 oktober 202412:00 uur Nederlandse tijd (middag)
  Sluiting subsidie-aanvragen
  Deadline

Vragen over Matra Overheid tot Overheid?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen voor een van onze adviseurs? 

Achtergrondinformatie

Matra Overheid tot Overheid is één van de subprogramma's van NFRP-Matra. NFRP-Matra richt zich op de (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Met dit programma wil Nederland landen die grenzen aan de Europese Unie ondersteunen. Het doel is hen te helpen bij het versterken van hun rechtsstaat en democratie. Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in deze landen.

RVO voert ook het Matra Rule of Law training programma (RoLT) uit. Via RoLT kunnen ambtenaren uit Matra-landen korte trainingen in Nederland volgen. Deze trainingen gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de rechtsstaat en democratie.
Meer informatie over de RoLT trainingen vindt u op de website van the Netherlands Helsinki Committee (NHC)

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?