Open voor aanvragen

Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE)

Gepubliceerd op:
1 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
6 december 2021

Wilt u als ondernemer bijdragen aan de publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland? Het gaat om hulp voor voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en klimaat. U kunt hier subsidie of garantie voor krijgen uit het programma Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (Development Related Infrastructure Investment Vehicle - DRIVE).

LET OP! Sinds 1 oktober 2021 is deze regeling onderdeel van Invest International.

Faciliteren investeringen in infrastructurele projecten

Met DRIVE faciliteert het ministerie van Buitenlandse Zaken investeringen in infrastructurele projecten die bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat en ondernemerschap. De focus ligt bij projecten in de sectoren:

 • Voedselzekerheid
 • Water 
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) 
 • Klimaat 

Openbare infrastructuurprojecten die erg belangrijk zijn voor ontwikkeling in andere sectoren, kunnen ook DRIVE-steun aanvragen.

De projecten moeten ondersteunend zijn aan en aansluiten bij de Nederlandse agenda voor hulp, handel en investeringen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij initiatieven die al zijn ontwikkeld als onderdeel van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. DRIVE draagt bij aan inclusieve en duurzame groei in ontwikkelingslanden door investeringen in uitbreiding en/of kwaliteitsverbetering van de publieke infrastructuur te ondersteunen. Deze investeringen bevorderen de ontwikkeling van de particuliere sector door ondernemerschap, productiviteit en werkgelegenheid te stimuleren, en de lonen te verhogen.

Voor wie

DRIVE staat open voor aanvragen van bedrijven over de hele wereld. U kunt geen aanvraag indienen als uw bedrijf is gevestigd in een land, of actief is in een sector, waar VN- of EU-sancties gelden.

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor een contract voor de aanleg van openbare infrastructuur in een van de DRIVE-landen, kunnen een aanvraag voor DRIVE indienen.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer en u wilt in aanmerking komen voor een opdracht voor het uitvoeren van een publiek infrastructuurproject in een van de DRIVE-landen.
 • De projectomvang bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €60 miljoen.
 • Het project draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van de private sector in het land. Door het verbeteren van het ondernemingsklimaat groeit het lokaal ondernemerschap en neemt de werkgelegenheid en productiviteit toe. Het stelt mensen in het land in staat te voorzien in hun eigen levensonderhoud.
 • U neemt bij de uitvoering van het project de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen in acht. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht bij hun internationale activiteiten.
 • Het project past binnen de beleidsdoelstellingen van het land of de regio in kwestie.
 • Het project voorziet in de behoeften van de bedoelde eindgebruikers.
 • Het project is duurzaam in de breedste zin van het woord.
 • Uw onderneming is aantoonbaar deskundig, betrouwbaar, stabiel en heeft financiële draagkracht om het project uit te voeren.

Aanvragen

Heeft u vragen over het aanvraagproces? Stel die per e-mail of telefonisch via:

E: mkbfinanciering@rvo.nl (in opdracht van Invest International)
T: 088 - 0428600 (maandag t/m vrijdag, 08:30 - 17:00 uur)
T: +31(0)88 - 0428600 (vanuit het buitenland)

Soorten financiële steun

De financiële steun van DRIVE kan bestaan uit subsidies, garanties en leningen.

Percentage financiële ondersteuning

Het percentage financiële ondersteuning is afhankelijk van de inkomenscategorie van het betreffende land. De categorieën zijn gebaseerd op de OECD-DAC classificatie. De subsidie is een percentage van de projectkosten (contractsom en eventuele financieringslasten) van het DRIVE project. Dit percentage is maximaal 20% voor landen in de categorie hoge midden-inkomenslanden en territoria (UMIC), 35% voor lage-middeninkomenslanden en territoria (LMIC) en 50% voor de minst ontwikkelde landen (LDC).

Kosten

Alle eenmalige financieringskosten, zoals premies en verzekeringen, moeten in het projectbudget worden opgenomen. DRIVE financiert geen exploitatie- en onderhoudskosten die niet in de contractsom zijn opgenomen. De geplande infrastructuur moet op lange termijn duurzaam zijn. Daarom moet u tijdens de intake-procedure wel een plan voor exploitatie en onderhoud van de lokale overheid indienen.

DRIVE en D2B

DRIVE en Develop2Build (D2B) zijn allebei programma's van het ministerie van Buitenlandse Zaken om ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur te ondersteunen in geselecteerde landen. De meeste landen op de D2B-lijst zijn 'minst ontwikkelde landen' (MOL), terwijl op de DRIVE-lijst ook lage-middeninkomenslanden en hoge-middeninkomenslanden staan.Andere belangrijke verschillen zijn de doelgroep, de fase van het project en de financiering.

DRIVE staat open voor bedrijven die willen meedoen met een aanbesteding voor het realiseren van publieke infrastructuur. Subsidies, garanties en leningen worden verstrekt na een intake en beoordelingsprocedure, als zowel de bedrijven als de projecten aan alle DRIVE-eisen voldoen.

D2B verstrekt ook subsidie aan lokale overheden voor het ontwikkelen van projectplannen voor publieke infrastructuur die erg belangrijk zijn voor ontwikkeling.

Wet- en regelgeving

Vragen over infrastructurele projecten?

Neem contact op via:

E: mkbfinanciering@rvo.nl (in opdracht van Invest International)
T: 088 - 0428600 (maandag t/m vrijdag, 08:30 - 17:00 uur)
T: +31(0)88 - 0428600 (vanuit het buitenland)

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?