Open voor aanvragen

Economische diplomatie PIB

Gepubliceerd op:
22 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023

Activiteiten binnen de module Economische diplomatie zijn gericht op marktordening, markttoegang en het oplossen van specifieke knelpunten van het bedrijvencluster. De Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) in het betreffende land en de betrokken ministeries voeren deze activiteiten uit.

Budget

Totaal budget:
€ 4.200.000

Samenwerking

Economische diplomatie bestaat onder meer uit het voorbereiden en opstellen van een 'Memorandum Of Understanding' of andere samenwerkingsovereenkomsten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden. Of het organiseren van een seminar, workshop of netwerkdiner.

Projecten bij internationale organisaties

Via PIB kunt u toegang krijgen tot de kennis en het netwerk van de Nederlandse overheid bij onderstaande internationale organisaties:

 • Wereldbank
 • Europese Unie (EU)
 • Europese Investerings Bank (EIB)
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • Verenigde Naties (VN)
 • African Development Bank (AfDB)
 • Inter-American Development Bank (IDB)
 • Asian Development Bank (ADB)
Deze internationale organisaties besteden jaarlijks miljarden euro's aan projecten in ontwikkelingslanden en landen in transitie. Uit deze projecten komen tal van opdrachten voort voor levering van diensten en goederen of voor de uitvoering van werken. Deze opdrachten vormen een aanzienlijke markt, ook voor Nederlandse bedrijven.

Aanvragen

In 2024 zijn er voor PIB 3 aanvraagperiodes. Groepen bedrijven en kennisinstellingen (clusters) kunnen in deze periodes een aanvraag doen voor ontwikkeling van een PIB.

 • De 1e aanvraagperiode loopt van 2 januari tot en met 23 februari 2024.
 • De 2e aanvraagperiode loopt van 25 maart tot en met 17 mei 2024.
 • De 3e aanvraagperiode loopt van 24 juni tot en met 27 september 2024.

Vanaf 2 januari 2024 kunt u een aanvraag doen via onderstaande link.

Voordat u subsidie gaat aanvragen, maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is een van de stappen die u moet volgen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Binnen 15 werkdagen na de einddatum van de betreffende aanvraagperiode, toetst RVO de aanvragen aan de hand van de toetsingscriteria. RVO vraagt hierbij advies van relevante Nederlandse overheidspartners.

Liaison

Een liaison kan ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het buitenland die voortkomen uit een PIB. Dit is een lokale vertegenwoordiging in het doelland. Werkzaamheden van een liaison zijn meestal gericht op:

 • het initiëren van projecten en kansen;
 • het lobbyen en onderhouden van netwerken;
 • het uitvoeren van promotionele activiteiten;
 • follow-up geven aan beursdeelname en missies.

De liaison zet zich in voor:

 1. De ondersteuning en positionering van de Nederlandse sector in het doelland.
  Denk hierbij aan netwerken en beïnvloeding. De liaison probeert samen met de overheid toegang te krijgen tot belangrijke besluitvormers en bedrijven. De liaison is aanspreekpunt voor lokale overheden, kennisinstellingen en toekomstige zakenpartners. Hij/zij signaleert kansen voor de sector als geheel.
 2. De ondersteuning van de bedrijven in het doelland.
  De liaison signaleert kansen voor het cluster van bedrijven. De liaison verbindt het cluster met de sector en bedrijven in het doelland. De liaison mag niet als commerciële agent van de afzonderlijke bedrijven optreden. Bijvoorbeeld directe contractonderhandelingen voeren.

De overheid zet alleen een aparte liaison in als dit een aanvulling is op de capaciteit op het ambassadenetwerk. De liaison wordt ook ingezet voor andere (niet-PIB) initiatieven uit de sector. De liaison voldoet aan een aantal eisen. Hij/zij:

 • kan zelfstandig werken;
 • heeft goede analytische en organisatorische vaardigheden en praktische capaciteiten;
 • heeft een goed lokaal netwerk en kennis van de sector.

Vragen over Partners for International Business?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?