Open voor aanvragen

Voorwaarden PIB

Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022
Gepubliceerd op:
2 januari 2012

Om in aanmerking te komen voor de ontwikkeling van een PIB moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Aanvraagperiode

Totaal budget:
€ 4.200.000

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • Het cluster bestaat uit minimaal 5 bedrijven en/of kennisinstellingen die in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn gevestigd.
 • De PIB-aanvraag is gericht op positionering van het Nederlandse bedrijfsleven binnen de Topsectoren.
 • De bedrijven tonen zichtbaar aan dat ze bereid zijn om concrete activiteiten uit te voeren op eigen kosten. En op welke wijze ze dit willen doen.

Toetsingscriteria

RVO toetst de aanvraag (businesscase) in overleg met alle stakeholders binnen de overheid aan een aantal criteria. Het gaat hierbij om:

 • of er sprake is van duidelijke marktkansen in de beoogde doelmarkt;
 • de kwantiteit en kwaliteit van het (inter)nationaal trackrecord van het Nederlandse cluster van bedrijven en kennisinstellingen;
 • de samenhang van het cluster (onder andere de mate van complementariteit en duidelijk geformuleerde gemene deler van clusterleden);
 • de toegevoegde waarde van het Nederlandse cluster ten opzichte van buitenlandse of lokale concurrentie;
 • de mate van bereidheid van de leden van het cluster om concrete activiteiten uit het beoogde PIB-actieplan uit te voeren op eigen kosten. De eigen bijdrage aan de uitvoering van de activiteiten (in geld of anderszins, zoals in uren) is minimaal gelijk aan de overheidsondersteuning;
 • de kennis, ervaring en competenties van de coördinator. Dit is de coördinerende persoon of organisatie, die is aangewezen door het cluster;
 • de mate waarin de businesscase bijdraagt aan economische groei in Nederland;
 • de waarborging van de langdurige positionering op de betreffende buitenlandse doelmarkt (na afloop van het beoogde PIB-actieplan;
 • de relevantie en meerwaarde van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid, anders dan financiering van bepaalde activiteiten;
 • de mate waarin de aanvraag aansluit op de publieke beleidsprioriteiten voor deze sector en/of buitenlandse doelmarkt;
 • de mate van kennis over mogelijke risico’s op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de specifieke buitenlandse doelmarkt en het mogelijke effect hiervan op de beoogde positionering;
 • de mate waarin de economische activiteiten van het cluster op de buitenlandse doelmarkt aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen, zoals beschreven in de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Extra subsidie 'groene' PIB-activiteiten

Draagt uw aanvraag (businesscase) substantieel bij aan het creëren van meer groene banen en duurzame export? Dan kunt u voor de uitvoering van een meerjarig publiek-privaat actieplan tot € 50.000 extra budget inzetten. De overheidsondersteuning is dan maximaal € 400.000.

Wij stellen als voorwaarde dat de technologieën, de producten, en de aanpak of diensten van uw cluster een substantiële bijdrage leveren aan de vergroeningsdoelen van het 'Toetsingskader groene projecten'. In dit document staan voorbeelden van activiteiten en projecten die kunnen bijdragen aan de verschillende vergroeningsdoelen.

Topsectoren

Topsectoren zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen wereldwijd in uitblinken. Informatie over de Topsectoren vindt u op de Topsectoren-website.

Vragen over Partners for International Business?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?