Open voor aanvragen

Vaststelling POP3 jonge landbouwers 2020

Gepubliceerd op:
25 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2021

Is aan u de subsidie POP3 jonge landbouwers 2020 toegekend? En heeft u uw investering(en) afgerond? U kunt dan vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissingsbrief over uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking).

U vraagt de vaststelling bij ons aan. Daarvoor logt u in met DigiD. Heeft u de aanvraag gedaan voor een eenmanszaak? Dan logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.

Wijziging doorgeven

Voert u bijvoorbeeld een investering niet uit? Doe dan altijd eerst een wijzigingsverzoek voordat u de vaststelling aanvraagt. U doet het verzoek op mijn.rvo.nl met de knop Wijzigingsverzoek versturen. Wij controleren bij de vaststelling of u uw project helemaal heeft uitgevoerd. Zorg daarom dat u de wijziging aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat u naast een subsidieverlaging een sanctie kunt krijgen over het subsidiebedrag.

Korting (10%-regel)

Wij controleren bij uw aanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen en of de investeringen zijn uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Anders moeten wij u helaas een korting (10%-regel) geven op uw subsidiebedrag.

Hoe werkt de 10%-regel?

Een voorwaarde van deze subsidie is de 10%-regel. Heeft u de subsidie aangevraagd? U kunt dan hiervoor een subsidiebedrag krijgen. Wij gaan berekenen hoeveel dit bedrag is. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat u bij uw vaststelling opgeeft, mag niet meer zijn dan 10%. Is het verschil meer dan 10%? U voldoet dan helaas niet aan deze voorwaarde. Wij verlagen dan het bedrag met het verschil dat wij hebben berekend.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u de volgende bijlagen mee. Deze moeten compleet zijn; er mogen geen pagina’s ontbreken.

Facturen

Stuur alle facturen mee die met de investering(en) te maken hebben waarvoor de subsidie is toegekend. Op de facturen staan:

 • uw (bedrijfs)naam;
 • de factuurdatum;
 • het factuurnummer;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • uitgesplitste kostenonderdelen;
 • de prijs van de investering (met en zonder btw).

Heeft u meer dan één factuur? Scan deze dan in en maak er één pdf-bestand van. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. U doet dit zo:

 1. Geef de facturen de goede naam.
 2. Nummer ze.
 3. Scan ze in op volgorde van datum en nummer.

Betaalbewijzen

Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of rekeningoverzicht. U toont met de betaalbewijzen aan dat de hele investering is betaald. Hierop staan:

 • uw bankrekeningnummer;
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de datum van de betaling;
 • de omschrijving van de betaling (met de bankgegevens van de leverancier en het factuurnummer);
 • de rente- of valutadatum.

Is er een verschil tussen betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de factuur of op het betaalbewijs. Of leg dit uit in het aanvraagformulier van de vaststelling.

Opdrachtbevestiging

Met de opdrachtbevestiging toont u aan dat u en de leverancier de opdracht hebben bevestigd. Op de opdrachtbevestiging staan:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • de omschrijving van uw investering(en);
 • het opdrachtnummer;
 • het totaalbedrag van uw investering(en) (met en zonder btw);
 • de datum waarop uw opdracht is bevestigd;
 • handtekeningen van u en uw leverancier.

Energienota

Heeft u in meer zonnepanelen geïnvesteerd dan dat u bij de verlening heeft opgegeven? Of staan er in uw verleningsbeschikking extra voorwaarden? Stuur dan een nieuwe energienota op als u de aanvraag voor de vaststelling verstuurt.

Op de energienota(s) staat het energieverbruik van gas en elektra van uw gehele landbouwbedrijf en landbouwhuishouden. Deze energienota komt van het energiebedrijf. De nota is van de laatste 12 maanden voor de plaatsing van de investering.

Na uw aanvraag

Heeft u de vaststellingsaanvraag verstuurd? U ontvangt dan de beslissing binnen 13 weken. Vragen wij u om aanvullende informatie? Wij verlengen deze periode dan met het aantal dagen dat u nodig had om de informatie op te sturen. Zorg er wel voor dat dit binnen de gevraagde periode bij ons binnen is.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? U krijgt dan de betaling binnen 6 weken.

Meer weten?

Lees meer over de subsidie POP3 jonge landbouwers.

Vragen over POP3 jonge landbouwers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?