Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: Opleidingscodes- en leerbedrijf ID

Gepubliceerd op:
15 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
15 september 2023

Op deze pagina vindt u meer informatie over de opleidings- en erkenningscodes voor leerbedrijven. Ook ziet u welke instanties belangrijk zijn voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Crebo

Het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Bekijk de kwalificatiedossiers.

CROHO

Een van de taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Leerbedrijf_ID

Als bedrijf/organisatie ontvangt u van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een erkenningscode (leerbedrijf_ID) dat u als leerbedrijf erkend bent voor specifieke opleidingen. Deze code, die bestaat uit 9 karakters, gebruikt u bij uw subsidieaanvraag.

De code kunt u ook vinden op stagemarkt.nl. Heeft u nog een overeenkomst waarop het leerbedrijf_ID begint met 04ARB, gebruik dan de laatste 9 posities van deze code.

Relevante instanties

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. DUO is op 1 januari 2010 ontstaan door een fusie van de IB-Groep in Groningen en CFI in Zoetermeer.

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en onderwijsinstellingen. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen die de overheid financiert. Daarnaast is de inspectie toezichthouder voor particuliere scholen en instellingen die opleiden voor erkende diploma's. Leidraad voor het toezicht zijn de uitgangspunten in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). 

SBB

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting SBB. De SBB optimaliseert de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt met als doel: voldoende en deskundige vakmensen.

Belastingdienst

De afdrachtvermindering onderwijs is vervallen per 1 januari 2014. Vanaf dat moment geldt de nieuwe regeling: de Subsidieregeling praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.

In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?