Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: Toeslag voor specifieke sectoren

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
31 mei 2021

De toeslag is beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De toeslag is vanaf studiejaar 2022-2023 uitsluitend beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een toeslag aanvragen.

Budget

Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is vanaf studiejaar 2019-2020 tot en met 2023-2024 € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar.

Hoogte toeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle praktijk- en werkleerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Aanvragen

Als een leerbedrijf in aanmerking komt voor de toeslag, dan wordt deze automatisch aangevraagd voor alle mbo-studenten die bij dat leerbedrijf opgevoerd worden. U hoeft hier niets voor te doen. Komt een leerbedrijf volgens ons niet in aanmerking en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u in het aanvraagformulier een beroep doen op de hardheidsclausule.

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij KVK geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van KVK. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking komen voor de toeslag. Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de toeslag.

Overzicht SBI-codes

In de bijlage van de Staatscourant (publicatiedatum 18 juni 2020) staan de SBI-codes die in aanmerking komen voor de toeslag in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?