Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Pilotproject Partners voor Water IVWW

Gepubliceerd op:
30 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2023

Voor de subsidieregeling Partners voor Water IVWW moet uw pilotproject een afgebakend probleem in een lokale buitenlandse situatie kunnen oplossen.

Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden – kortweg PVW-IVWW – is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

Experimentele ontwikkeling

Bij een pilotproject moet altijd sprake zijn van experimentele ontwikkeling (testen en uitproberen). Hierbij gaat het om het krijgen, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden.

Deze kennis en vaardigheden moeten gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, aanpak of diensten. Dit kan zijn: prototyping (een model maken om de werking te testen), demonstratie, pilotontwikkeling, testen en goedkeuring van nieuwe of verbeterde activiteiten.

Het uit gewoonte of regelmatig wijzigen van bestaande activiteiten valt niet onder experimentele ontwikkeling.

Oplossing testen in de praktijk

Het doel van een pilotproject is om uw oplossing in de praktijk te testen, op een kleine en haalbare schaal. Zo kunt u de gewenste klant ervan overtuigen dat uw oplossing of methode werkt. Na de demonstratie kan de klant sneller beslissen.

Tastbare en niet-tastbare toepassing

Bij 'tastbare' techniek past u uw oplossing toe binnen een bestaande situatie, of voegt u deze toe aan een bestaande aanpak.

Bij een 'niet-tastbare' toepassing past u uw methode toe op bijvoorbeeld een deel van een watergebied, of binnen een klein gebied. Als de methode succesvol is, kan deze worden toegepast in een heel stroomgebied en zelfs daarbuiten.

Pilotproject is geen kennisversterkingsproject

De producten, aanpak of diensten binnen een pilotproject bestaan uit vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Pilotprojecten zijn geen projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op kennis versterken.

Kennisversterking zoals capaciteitsopbouw, training, kennisoverdracht of gedrags- en cultuurverandering kunnen wel onderdeel zijn van een pilotproject, als ze eraan bijdragen dat het project blijft voldoen aan de gestelde kwaliteit.

Projectomvang en subsidiepercentages pilotproject

De maximale projectgrootte van een pilotproject is € 600.000. De subsidiebijdrage is maximaal 40 tot 60% van de projectgrootte. U moet duidelijk maken hoe u de overige 40 tot 60% van het budget financiert.

Het subsidiepercentage is onder meer afhankelijk van de grootte van uw onderneming, het soort onderneming en samenwerkingen. Kijk op de pagina Percentages budgetten Partners voor Water IVWW.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?