Open voor aanvragen

Pilotproject Partners voor Water IVWW

Gepubliceerd op:
30 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024

Voor de subsidieregeling PVW IVWW moet uw pilotproject een duidelijk en afgebakend probleem kunnen oplossen in een lokale buitenlandse situatie.

Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden – kortweg PVW-IVWW – is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

Budget

Totaal budget:
€ 1.900.000

Experimentele ontwikkeling

Bij een pilotproject moet altijd sprake zijn van experimentele ontwikkeling (testen en uitproberen). Hierbij gaat het om het krijgen, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden.

Deze kennis en vaardigheden moeten gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, aanpak of diensten. Dit kan zijn:

  • prototyping (een model maken om de werking te testen);
  • demonstratie;
  • pilotontwikkeling;
  • testen en goedkeuring van nieuwe of verbeterde activiteiten.

Het routinematig of periodiek aanpassen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen en diensten, valt niet onder experimentele ontwikkeling.

Oplossing testen in de praktijk

Een werkend prototype is verplicht. Het doel van een pilotproject is om:

  • op kleine en haalbare schaal uw oplossing in de praktijk te toetsen en aan te passen aan de omstandigheden op locatie in het buitenland;

  • verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedures of diensten voor een goede werking in de specifieke lokale omstandigheden.

Zo kunt u de gewenste klant ervan overtuigen dat uw oplossing of methode werkt. Na de demonstratie kan de klant sneller beslissen.

Pilotproject is geen kennisversterkingsproject

De producten, aanpak of diensten binnen een pilotproject bestaan uit vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Pilotprojecten zijn geen projecten die als eerste gericht zijn op het versterken van kennis.

Kennisversterking zoals capaciteitsopbouw, training, kennisoverdracht of gedrags- en cultuurverandering kunnen wél onderdeel zijn van een pilotproject. Dan moeten ze er wel aan bijdragen dat het project blijft voldoen aan de gestelde kwaliteit.

Projectomvang en subsidiepercentages pilotproject

De projectgrootte (subsidiabele kosten) van een pilotproject is minimaal € 25.000 en maximaal € 600.000. De subsidiebijdrage is maximaal 40 tot 60% van de projectgrootte. U moet duidelijk maken hoe u de overige 40 tot 60% van het budget financiert. Bekijk het overzicht van subsidiabele kosten in het formulier 'PVW project budget 2023', op het tabblad 'Explanation'. U vindt dit formulier op de Engelstalige aanvraagpagina.

Het subsidiepercentage is onder meer afhankelijk van de grootte van uw onderneming, het soort onderneming en samenwerkingen. Kijk op de pagina Soort aanvrager en percentages budgetten Partners voor Water IVWW.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?