Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Gepubliceerd op:
25 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2023

Bent u internationaal ondernemer in de watersector? Wilt u uw kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta's, deltasteden en stroomgebieden in het buitenland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de regeling Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW).

Information in English

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 14 november 2022
11:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 17 februari 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 3.508.492

Deze subsidieregeling is tijdelijk gesloten voor aanvragen. De 2e openstelling in 2023 is van 30 juni tot 8 september 2023, 12:00 (Nederlandse tijd). Wilt u dan subsidie aanvragen? Dat kan als u eerst het verplichte online intakegesprek over het projectvoorstel heeft gedaan. 

Via deze regeling helpt u mee aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze regeling valt onder het programma Partners voor Water 2022-2027. Dit is een programma van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid voor mens, plant en dier.

Voor wie?

De subsidieregeling PVW-IVWW helpt ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's die een haalbaarheidsstudie of een pilotproject willen doen in het buitenland.

Haalbaarheidsstudie

U wilt een studie uitvoeren naar de:

 • haalbaarheid van een pilotproject dat u wilt gaan uitvoeren in het buitenland;
 • voorwaarden voor het uitvoeren van een pilotproject, zowel technisch, financieel als juridisch;
 • mogelijkheden die bijdragen aan een innovatie (vernieuwing) voor waterveiligheid en waterzekerheid.

Lees meer informatie over een haalbaarheidsstudie.

Pilotproject

U wilt een pilotproject doen om waterveiligheid en waterzekerheid te vergroten/verhogen in het buitenland. Een pilotproject gebruikt wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor een nieuw of verbeterd product, technologie, aanpak of dienst. Er is sprake van experimentele ontwikkeling waarbij toepassing van het product, de aanpak of dienst voor gebruik in lokale omstandigheden wordt getest.

Lees meer informatie over een pilotproject.

PVW logo

Doel

Het doel van Partners voor Water IVWW is waterveiligheid en waterzekerheid stimuleren in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland. Waterveiligheid en waterzekerheid betekenen duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water. Hiervoor zet u vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring in. De kennis en ervaring moeten vernieuwend zijn voor de omgeving waar u deze gaat toepassen. Dit betekent dat u de kennis aanpast om te gebruiken onder lokale omstandigheden. Deze subsidie is niet bedoeld voor het verbeteren en uitbreiden van al bewezen kennis.

Budget

Partners voor Water IVWW is een 4-jarig subsidieprogramma, waarvoor projectaanvragen tussen 2022 en 2025 kunnen worden ingediend. In 2023 zijn er 2 openstellingen. De 1e openstelling liep van 20 januari tot 17 februari 2023, 12:00 uur. De 2e openstelling loopt van 30 juni tot 8 september 2023, 12:00 uur. Voor deze openstellingen is in totaal ruim € 5,7 miljoen subsidie beschikbaar.

1e openstelling 2023 (gesloten)

 • voor haalbaarheidsstudies: maximaal € 350.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 3.158.492

2e openstelling 2023

 • voor haalbaarheidsstudies: maximaal € 350.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 1.900.000

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Percentage budgetten Partners voor Water IVWW

Voorwaarden

Lees de voorwaarden en de verschillen met de voorwaarden uit de vorige Partners voor Water subsidieregeling:

Voorwaarden PVW-IVWW

Aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit 2 stappen:

1. Intakegesprek (verplicht)

U kunt zich tot en met 11 augustus 2023 aanmelden voor een intakegesprek, voor een subsidieaanvraag in de 2e openstelling in 2023. Dit kan door het intakeformulier (Engelstalig) in te vullen. 

Tijdens het intakegesprek bespreekt u met onze adviseur de voorwaarden van de regeling. De adviseur vertelt hoe uw projectvoorstel past binnen de doelstelling van Partners voor Water IVWW en wat de aandachtspunten zijn. Zo kunt u beter beoordelen of uw aanvraag kans maakt op subsidie. 

2. Subsidieaanvraag

Heeft u een intakegesprek gehad met onze adviseur? Dan kunt u subsidie aanvragen via onze Engelstalige aanvraagpagina. Daar vindt u ook alle formulieren die u moet meesturen met uw aanvraag.

U kunt subsidie aanvragen van 30 juni tot en met 8 september 2023, 12:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor eHerkenning niveau 3 nodig. Het aanvragen van eHerkenning kan 1 tot 2 weken duren.

Heeft er geen intakegesprek plaatsgevonden? Dan moeten wij de aanvraag afwijzen op grond van artikel 10, vierde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M.

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Bij lopende projecten vertelt de penvoerder ons in een rapport hoe het gaat met het project. U vindt de momenten voor de rapportages in de verleningsbeschikking. De documenten die u moet gebruiken voor uw voortgangs- en eindrapportage vindt u op de Engelstalige pagina, onder 'Project management'. 

Kalender

 • vrijdag 11 augustus 2023
  Sluiting voor aanvragen van intakegesprekken 2e openstelling 2023
 • vrijdag 30 juni 2023
  Open voor subsidieaanvragen 2e openstelling 2023
 • vrijdag 8 september 2023
  Sluiting voor subsidieaanvragen 2e openstelling 2023
  Deadline

Partners voor Water in de praktijk

Voorbeelden van projecten zijn een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte, en een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren.

Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten?

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

> Information in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?