Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Gepubliceerd op:
25 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 september 2023

Bent u (internationaal) ondernemer in de watersector? Wilt u uw kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta's, deltasteden en stroomgebieden in het buitenland? Dan kunt u subsidie aanvragen via de regeling Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW).

Information in English

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 19 januari 2024
11:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 16 februari 2024
11:00 (CET)

Openstelling

Deze subsidieregeling is tijdelijk gesloten voor aanvragen. De volgende openstelling is van 19 januari 2024, 12:00 uur tot en met 16 februari 2024, 12:00 uur (Nederlandse tijd). Wilt u tijdens deze openstelling subsidie aanvragen? Dan moet u uiterlijk 12 januari 2024 een aanvraag voor een intakegesprek bij ons indienen. Doet u dat na die datum? Dan kunt u pas bij de 2e openstelling in 2024 uw subsidieaanvraag indienen.

Onze adviseurs zijn altijd beschikbaar voor advies

Onze wateradviseurs verkennen graag met u de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag tijdens een intakegesprek. U vult daarvoor eerst het intakeformulier in via de aanvraagpagina (Engelstalig). Stuur het ingevulde formulier naar administratiepvw@rvo.nl, dan nemen wij contact met u op voor een afspraak.

Voor wie?

De subsidieregeling PVW-IVWW helpt ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's die een haalbaarheidsstudie of een pilotproject willen uitvoeren in het buitenland.

Haalbaarheidsstudie

U wilt een studie uitvoeren naar de:

 • haalbaarheid van een (pilot)project dat u wilt gaan uitvoeren in het buitenland;
 • voorwaarden voor het uitvoeren van een pilotproject, zowel technisch, financieel als juridisch;
 • toepassing van een innovatie (vernieuwing) voor waterveiligheid en waterzekerheid.

Lees meer informatie over een haalbaarheidsstudie.

Pilotproject

U wilt een pilotproject uitvoeren om de waterveiligheid en waterzekerheid te verbeteren in het buitenland. Een pilotproject gebruikt wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden. U zet deze in voor een nieuw of verbeterd product, of een nieuwe of verbeterde technologie, aanpak of dienst. En u gebruikt deze onder lokale omstandigheden.

Lees meer informatie over een pilotproject.

Logo van het programma Partners voor Water

Doel

Via PVW IVWW helpt u mee aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze regeling valt onder het programma Partners voor Water 2022-2027. Dit programma draagt bij aan de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid voor mens, plant en dier.

Het doel van PVW IVWW is waterveiligheid en waterzekerheid stimuleren in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland. Waterveiligheid en waterzekerheid betekenen duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water. Hiervoor zet u vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring in. De kennis en ervaring moeten vernieuwend zijn voor de omgeving waar u deze gaat gebruiken. Dit betekent dat u de kennis aanpast om te gebruiken onder lokale omstandigheden. Deze subsidie is niet bedoeld voor het verbeteren en uitbreiden van al bewezen kennis.

Budget

Partners voor Water IVWW is een 6-jarig subsidieprogramma. U kunt subsidie aanvragen tussen 2022 en 2025. Voor de periode 2022-2027 is er in totaal € 15 miljoen beschikbaar, verdeeld over 6 openstellingen.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen. Het percentage dat geldt voor uw organisatie hangt af van:

 • het soort project (pilot of haalbaarheidsstudie);
 • het type organisatie (onderneming, onderzoeksorganisatie of ngo);
 • de omvang van uw organisatie; en
 • of u het project uitvoert in een samenwerkingsverband.

Kijk voor meer informatie op de pagina Soort aanvrager en budgetten Partners voor Water IVWW

Aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit 2 stappen:

1. Intakegesprek (verplicht)

U kunt op ieder moment het verplichte intakegesprek met ons inplannen. Er geldt wel een einddatum per openstelling. Wilt u een subsidieaanvraag doen voor de 2e openstelling in 2023? Vraag dan uiterlijk 22 december 2023 een intakegesprek aan via het intakeformulier op de aanvraagpagina (Engelstalig).

Tijdens het intakegesprek bespreekt u met onze adviseur of het bedoelde project past binnen de kaders van de subsidieregeling. De adviseur vertelt dan of uw projectvoorstel past binnen de doelstelling van Partners voor Water IVWW. Het doel van het gesprek is om beter te beoordelen of uw gewenste aanvraag kans maakt op subsidie.

2. Subsidieaanvraag

Heeft u een intakegesprek gehad met onze adviseur? Dan kunt u tijdens de openstelling subsidie aanvragen via het E-loket op onze Engelstalige aanvraagpagina. Op de aanvraagpagina vindt u ook alle formulieren die u moet meesturen met uw aanvraag.

Alle formulieren moeten in het Engels worden ingevuld. De eventuele jaarrekeningen van Nederlandse samenwerkingspartners mogen in het Nederlands worden ingediend. Voor eventuele jaarrekeningen van buitenlandse samenwerkingspartners geldt dat in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening in het Engels moeten zijn.

U kunt tijdens de volgende openstelling subsidie aanvragen van 19 januari 2024, 12:00 uur tot en met 16 februari 2024, 12:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Dat kan enkele dagen duren.

Heeft u niet uiterlijk 22 december 2023 een intakegesprek aangevraagd? En dient u daarna toch een aanvraag in? Dan wijzen wij uw aanvraag af op grond van artikel 10, vierde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M. U kunt dan uw aanvraag indienen tijdens de 2e openstelling in 2024.

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Als uw aanvraag niet volledig is, dan ontvangt u hierover een bericht. U kunt tot de sluiting van de openstelling documenten toevoegen om uw aanvraag volledig te maken. Daarna is het niet meer mogelijk iets toe te voegen. Dien uw aanvraag dus op tijd in.
 • U hoort binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag of wij deze goedkeuren. Eerst controleren wij of de ontvangen aanvragen voldoen aan de voorwaarden en beoordelingscriteria. Voldoet uw aanvraag hieraan? Dan komt deze op een lijst met aanvragen. De volgorde op de lijst bepalen we op basis van het aantal toegekende punten. Er zijn 2 lijsten: één voor haalbaarheidsstudies en één voor pilotprojecten. Aanvragen die binnen het budget passen, ontvangen subsidie op volgorde van hun positie op de lijst. U ontvangt een brief met de beslissing over de beoordeling van uw aanvraag.
 • Ontvangt u een negatieve beslissing? Dan kunt u voor hetzelfde project tijdens een volgende openstelling een (verbeterde) aanvraag indienen. U hoeft dan niet opnieuw een intakegesprek aan te vragen. We geven u wel de mogelijkheid om vóór het indienen van een nieuwe aanvraag met een projectadviseur te spreken. Stuur dan een e-mail naar administratiepvw@rvo.nl. Zet uw dossiernummer in de mail. Dit nummer start met 'PVW5S23(XXX)'.

Lopende projecten

Voor de projectadministratie bij lopende projecten gaat u naar Project management op de Engelstalige aanvraagpagina. Daar vindt u informatie over het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of eindrapportage.

Kalender

 • vrijdag 11 augustus 2023
  Sluiting aanvraag intakegesprekken voor 2e openstelling 2023
  Deadline
 • vrijdag 30 juni 2023
  Open voor subsidieaanvragen 2e openstelling 2023
 • vrijdag 8 september 2023
  Sluiting subsidieaanvragen 2e openstelling 2023
  Deadline
 • vrijdag 12 januari 2024
  Sluiting aanvraag intakegesprekken voor 1e openstelling 2024
  Deadline
 • vrijdag 19 januari 202412:00 uur Nederlandse tijd
  Open voor subsidieaanvragen 1e openstelling 2024
 • vrijdag 16 februari 202412:00 uur Nederlandse tijd
  Sluiting subsidieaanvragen 1e openstelling 2024
  Deadline

Partners voor Water in de praktijk

Een voorbeeld van een project is een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte. Of een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren.

Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten?

Wetten en regels

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

> Information in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?