Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Gepubliceerd op:
25 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Bent u internationaal ondernemer in de watersector? Wilt u uw kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta’s, deltasteden en stroomgebieden in het buitenland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de regeling Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Vanaf 14 november 2022 kunt u een intakegesprek aanvragen voor de openstelling in 2023.

Information in English

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 14 november 2022
11:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 17 februari 2023
11:00 AM (CET)
Totaal budget:
€ 2.250.000

Via deze regeling helpt u mee aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze regeling valt onder het programma Partners voor Water 2022-2027. Dit is een programma van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid voor mens, plant en dier.

Informatiebijeenkomst

Op 28 november van 16:00 tot 17:00 uur, organiseert het programma Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW) een informatiebijeenkomst over de 2e openstelling. U krijgt meer informatie over tenderperioden, beschikbare budgetten, tenderprocedures en beoordelingscriteria. De bijeenkomst vindt online plaats. Bent u geïnteresseerd?

Voor wie?

De subsidieregeling PVW-IVWW helpt ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's die een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject willen doen.

Haalbaarheidsonderzoek

U wilt onderzoek doen naar de:

 • haalbaarheid van een pilotproject dat u wilt gaan uitvoeren in het buitenland;
 • voorwaarden voor het uitvoeren van een pilotproject, zowel technisch, financieel als juridisch;
 • mogelijkheden die bijdragen aan een innovatie (vernieuwing) voor waterveiligheid en waterzekerheid.

Lees meer informatie over een haalbaarheidsonderzoek.

Pilotproject

U wilt een pilotproject doen om waterveiligheid en waterzekerheid te vergroten/verhogen in het buitenland. Een pilotproject gebruikt wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor een nieuw of verbeterd product, technologie, aanpak of dienst.

Lees meer informatie over een pilotproject.

PVW logo

Doel

Het doel van Partners voor Water IVWW is waterveiligheid en waterzekerheid stimuleren in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland. Waterveiligheid en waterzekerheid betekenen duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water. Hiervoor zet u vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring in. De kennis en ervaring moeten vernieuwend zijn voor de omgeving waar u deze gaat toepassen. Dit betekent dat u de kennis aanpast om te gebruiken onder lokale omstandigheden. Deze subsidie is niet bedoeld voor het verbeteren en uitbreiden van al bewezen kennis.

Budget

Partners voor Water IVWW is een 4-jarig subsidieprogramma met 6 openstellingen voor projectaanvragen tussen 2022 en 2025. In 2023 zijn er 2 opstellingen. De 1e  opstelling loopt van 20 januari tot 17 februari 2023, 12.00 uur. De 2e openstelling loop van 30 juni tot 8 september 12.00 uur. Voor deze openstelling is in totaal € 4,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Percentage budgetten Partners voor Water IVWW. De budgetten zijn:

 • voor haalbaarheidsstudies: van € 25.000 tot € 250.000
 • voor pilotprojecten: van € 25.000 tot € 600.000

Voorwaarden

Lees de voorwaarden en de verschillen met de voorwaarden uit de vorige Partners voor Water subsidieregeling:

Voorwaarden PVW-IVWW

Aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit 2 stappen:

1. Intakegesprek (verplicht)

Vul het intakeformulier in, en neem contact met ons op voor een verplicht online intakegesprek via administratiepvw@rvo.nl. Stuur het door u ingevulde intakeformulier mee.

Tijdens het intakegesprek bespreekt u met onze adviseur de voorwaarden van de regeling. De adviseur vertelt u hoe wij de aanvragen beoordelen. Zo kunt u beter beoordelen of uw aanvraag kans maakt op subsidie. Het gesprek duurt 45 minuten. De intakegesprekken voor de 1e openstelling in 2023 vinden plaats tussen 14 november 2022 en donderdag 19 januari 2023 via Microsoft Teams. U kunt zich tot en met vrijdag 6 januari aanmelden voor een intakegesprek, in verband met de benodigde voorbereidingstijd door de adviseurs. 

2.    Subsidieaanvraag

Heeft u een intakegesprek gehad met onze adviseur? Dan kunt u via de Engelstalige aanvraagpagina subsidie aanvragen. Daar vindt u ook alle formulieren die u moet meesturen met uw aanvraag. U kunt subsidie aanvragen van 20 januari tot en met 17 februari 2023, 12.00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor eHerkenning niveau 3 nodig. Het aanvragen van eHerkenning kan 1 tot 2 weken duren. U hoeft geen de-minimisverklaring op te sturen.

Heeft er geen intakegesprek plaatsgevonden? Dan moeten wij de aanvraag afwijzen op grond van artikel 10, vierde lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M.

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Bij lopende projecten vertelt de penvoerder ons in een rapport hoe het gaat met het project. U vindt de momenten voor de rapportages in de verleningsbeschikking. De documenten die u moet gebruiken voor uw voortgangs- en eindrapportage vindt u op de Engelstalige pagina, onder 'Project administration'. De link naar deze pagina volgt binnenkort.

Kalender

 • maandag 14 november 2022
  Open voor intakegesprekken 1e openstelling 2023
 • vrijdag 6 januari 2023
  Sluiting voor inplannen intakegesprekken 1e openstelling 2023
  Deadline
 • vrijdag 20 januari 2023
  Open voor subsidieaanvragen 1e openstelling 2023, vanaf 12:00 uur (Nederlandse tijd)
 • vrijdag 17 februari 2023
  Sluiting voor subsidieaanvragen 1e openstelling 2023, om 12:00 uur (Nederlandse tijd)
  Deadline
 • maandag 15 mei 2023
  Open voor intakegesprekken 2e openstelling 2023
 • vrijdag 16 juni 2023
  Sluiting voor inplannen intakegesprekken 2e openstelling 2023
  Deadline
 • vrijdag 30 juni 2023
  Open voor subsidieaanvragen 2e openstelling 2023, vanaf 12:00 uur (Nederlandse tijd)
 • vrijdag 8 september 2023
  Sluiting voor subsidieaanvragen 2e openstelling 2023, om 12:00 uur (Nederlandse tijd)
  Deadline

Partners voor Water in de praktijk

Voorbeelden van projecten zijn een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte, en een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren.

Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten?

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

> Information in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?