Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Partners voor Water IVWW

Gepubliceerd op:
29 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2023

Lees de voorwaarden voor de Partners voor Water IVWW-subsidieregeling. IVWW staat voor  Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden. Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

U leest ook welke verschillen er zijn met de voorwaarden uit de vorige PVW-subsidieregeling (2016-2021).

Partners voor Water IVWW-projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Intakeformulier en -gesprek: Eerst dient u een intakeformulier in. Daarna heeft u een verplicht intakegesprek met een RVO-adviseur. Na het intakegesprek kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie over het gesprek en het intakeformulier vindt u onder Aanvragen op de pagina Partners voor Water IVWW.
 • Activiteiten: U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling voor waterveiligheid en waterzekerheid in de toegestane landen.
 • Landen: De subsidieregeling staat open voor pilotprojecten en haalbaarheidsstudies in bijna alle landen. U kunt geen subsidie aanvragen voor conflictlanden en fragiele staten, genoemd in categorie B in bijlage 1 van de regeling.
 • Looptijd activiteiten: U voert de activiteiten van een pilotproject binnen 2 jaar uit. Voor een haalbaarheidsonderzoek geldt 1 jaar.
 • Thema's: De aanvraag gaat over 1 van de volgende thema's:
 1. drinkwater;
 2. sanitatie;
 3. waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid;
 4. klimaatadaptatie, droogte- en overstromingsrisico's, stroomgebiedbeheer, weerbare steden;
 5. biodiversiteit en watergerelateerde ecosystemen;
 6.  voedselproductie en duurzame landbouw;
 7. waterinfrastructuur, duurzame vaarwegen en havens die weerbaar zijn tegen klimaatverandering – maar geen activiteiten aan de wal.
 • Doelgroep: Het pilotproject of de haalbaarheidsstudie heeft een duidelijke doelgroep in het land van de aanvraag.
 • IMVO: Uw project volgt de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • Aanvrager: Een onderneming, onderzoeksorganisatie of een ngo dient de aanvraag voor subsidie in. Overheden kunnen geen subsidie aanvragen. De aanvrager heeft een vestiging in Nederland voordat RVO het eerste voorschot betaalt. Deze vestiging moet na afloop van het project blijven bestaan tot RVO de subsidie definitief heeft vastgesteld.

Nieuwe voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn nieuw in vergelijking met de voorwaarden bij de vorige subsidieregeling van Partners voor Water (2016-2021):

 • Uw bijdrage aan SDG's: U moet laten zien dat het project met subsidie van Partners voor Water (PvW) bijdraagt aan minimaal 1 van de watergerelateerde SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen):
  -SDG 2: Geen Honger
  - SDG 6: Schoon water en Sanitair
  - SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen
  - SDG 13: Klimaatactie
  - SDG 14: Leven in het Water
  - SDG 15: Leven op het Land
 • Beoordeling op impact: Wij beoordelen subsidieaanvragen onder andere op impact. Deze voorwaarde vervangt de eerdere voorwaarde 'opschaling'. Impact betekent de geschiktheid van een innovatie om binnen de situatie de waterveiligheid of waterzekerheid voor mens, plant en dier aantoonbaar te vergroten. Impact gaat ook over de manier waarop het project deze impact wil bereiken.
 • Focusgebieden: De geografische focus van de subsidieregeling is stroomgebieden, deltasteden, en delta's. De eerdere focus op stedelijke delta's is komen te vervallen.
 • Risico's voor klimaat en milieu: Het is belangrijk om de risico's van een project voor klimaat en milieu, te vermijden. Positieve bijdragen van het project aan biodiversiteit, circulariteit en klimaat krijgen een hogere score.
 • IMVO: Voor alle projecten gelden de kaders van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met specifieke aandacht voor de OESO-richtlijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Internationaal Maatschappelijk Ondernemen (IMVO).
 • Risicoanalyse: Bij de aanvraag stuurt u een risicoanalyse mee met het projectplan. Hierin staan de belangrijkste risico's voor het halen van de projectdoelstellingen. Het plan geeft ook aan hoe de IMVO-risico's te identificeren en beëindigen.

Meer informatie vindt u in de Staatscourant-publicatie.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?