Open voor aanvragen

Soort aanvrager en percentages budget PVW-IVWW

Gepubliceerd op:
25 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024

Op deze pagina leest u welk soort aanvragers voor PVW-IVWW-subsidie in aanmerking komt. Ook vindt u hier het maximale subsidiepercentage dat een aanvrager kan krijgen voor een project. Deze informatie komt uit de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de EU. Hierin staan de voorwaarden voor het verlenen van staatssteun. Lees verder hoe uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet.

Budget

Totaal budget:
€ 2.958.150

IVWW staat voor Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden. Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022 – 2027).

De informatie op deze pagina is samengesteld op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Gebruik de volgende tabel om te bepalen welk soort organisatie in welke rol bij kan dragen aan een PVW-project.

Toegestane wijze van deelname aan PVW5 (IVWW)

Vestigingsplaats Entiteit Penvoerder Partner Derde
Nederland Onderneming ja ja ja
  Onderzoeksinstelling ja ja ja
  NGO ja ja ja
  Overheden (waaronder
waterschappen)
nee
  • niet-economische activiteiten: nee
  • economische activiteiten: ja
ja
     

Buitenland, zonder
vestiging in Nederland

Onderneming nee ja ja
  Onderzoeksinstelling nee ja ja
  NGO nee ja ja
  Overheden (waaronder
waterschappen)
nee
  • niet-economische activiteiten: nee
  • economische activiteiten: ja
ja

 

Wat is het maximale subsidiepercentage voor uw project?

Gebruik de volgende tabellen om het subsidiepercentage te berekenen voor uw Partners voor Water IVWW-project.

Percentages voor haalbaarheidsstudie

  Grote onderneming Middelgrote onderneming Kleine onderneming
(incl. micro)
NGO/
Onderzoeksorganisatie
Looptijd
Basis 50% 50% 50% 70%  
Ophoging voor soort onderneming - 10% 20% -  
Totaal 50% 60% 70% 70% 1 jaar

Percentages voor pilotprojecten

  Grote onderneming Middelgrote onderneming Kleine onderneming
(incl. micro)
NGO/
Onderzoeksorganisatie
Looptijd
Basis 25% 25% 25% 60%  
Ophoging voor soort onderneming - 10% 20% -  
Ophoging bij o.a. samenwerking met tenminste 1 mkb, of bij ruim verspreiden van projectresultaten via conferenties, publicaties, open data sources. 15% 15% 15% -  
Totaal 40% 50% 60% 60% 2 jaar

Beschikbare budgetten

Voor de openstellingen in 2024 is per openstelling: 

  • maximaal € 350.000 beschikbaar voor aanvragen voor haalbaarheidsstudies; en
  • maximaal € 1.900.000 beschikbaar voor aanvragen voor pilotprojecten.

Mkb-toets

Via de mkb-toets ziet u of u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent. Blijkt uit de toets dat u een ‘micro onderneming’ bent? Dan valt u voor deze regeling onder 'kleine onderneming'. Blijkt uit de uitkomst van de toets dat uw onderneming niet onder het mkb valt? Dan valt u voor deze regeling onder een 'grote onderneming'.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?