Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Haalbaarheidsstudie Partners voor Water IVWW

Gepubliceerd op:
30 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2023

De subsidieregeling Partners voor Water IVWW legt bewust de nadruk op pilotprojecten. Een pilotproject is een proefproject. Voordat een pilotproject wordt gestart, wordt eerst een haalbaarheidsstudie gedaan.

Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden – kortweg PVW-IVWW – is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

Voorbereiding op pilot of demonstratie

In een haalbaarheidsstudie bepaalt u de sterke en zwakke punten, en de kansen en risico's van een project. Via een haalbaarheidsstudie onderzoekt u een helder probleem dat misschien kan worden opgelost door uw methode, technologie of aanpak. Als voorbereiding op een pilotproject of demonstratie kijkt u onder meer naar de financiële- en juridische kant van het project, mogelijke partners, het vooruitzicht in de markt, en de concurrentie.

Uit de haalbaarheidsstudie moet blijken of uw oplossing voldoende kans heeft. Zo nee, dan hoeft u geen moeite te steken in het opzetten van een pilot. Zo ja, dan kan dat juist aanleiding zijn om een pilot te starten.

Let op: Een haalbaarheidsstudie is geen algemeen verkennend marktonderzoek of studie waarbij u de situatie verder onderzoekt. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van workshops met stakeholders of door informatie te verzamelen en te analyseren.

Projectomvang en subsidiepercentages

De maximale projectgrootte van een haalbaarheidsstudie is € 250.000. De subsidie die u hier maximaal voor kunt krijgen ligt tussen de 50% en 70% van € 250.000.

Het subsidiepercentage is onder meer afhankelijk van de grootte van uw onderneming of ngo, het soort onderneming en de samenwerkingen. Kijk op de pagina Percentages budgetten PVW IVWW.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?