Open voor aanvragen

Haalbaarheidsstudie Partners voor Water IVWW

Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024
Gepubliceerd op:
30 mei 2022

De subsidieregeling Partners voor Water IVWW legt de nadruk op pilotprojecten. Een pilotproject is een demonstratie van het project. Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen te laten zien dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is. Voordat u een pilotproject start, doet u eerst een haalbaarheidsstudie voor het project.

Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden – kortweg PVW-IVWW – is onderdeel van het programma Partners voor Water (2022- 2027).

Budget

Totaal budget:
€ 350.000

Voorbereiding

In een haalbaarheidsstudie bepaalt u de sterke en zwakke punten, en de kansen en risico's van een project. U onderzoekt een helder probleem dat misschien kan worden opgelost door uw methode, technologie of aanpak. Als voorbereiding op een pilotproject of demonstratie kijkt u onder meer naar de technische, financiële- en juridische kant van het project en mogelijke partners.

Uit de haalbaarheidsstudie moet blijken of uw oplossing voldoende kans heeft. Zo nee, dan hoeft u geen moeite te steken in het opzetten van een pilot. Zo ja, dan kan dat juist aanleiding zijn om een pilotproject te starten.

Let op: Een haalbaarheidsstudie is geen algemeen onderzoek naar een probleem, vaststellen van een probleem, of het inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

In de haalbaarheidsstudie heeft de aanvrager:

  • al vooraf de markt verkend;
  • een mogelijke ontvanger (begunstigde) in het land van toepassing in beeld; en
  • een duidelijk en realistisch beeld van het voorgenomen pilotproject bij de start van de haalbaarheidsstudie.

Projectomvang en subsidiepercentages

De subsidiabele kosten van een haalbaarheidsstudie in 2024 zijn minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000. De subsidiebijdrage die u hiervoor kunt krijgen is maximaal 50% tot 70% van € 250.000. Bekijk het overzicht van subsidiabele kosten in het formulier 'PVW project budget 2024', op het tabblad 'Explanation'. U vindt dit formulier op de Engelstalige pagina.

Het subsidiepercentage is onder meer afhankelijk van de grootte van uw onderneming of ngo, het soort onderneming en de samenwerkingen. Kijk op de pagina Soort aanvrager en percentages budgetten PVW IVWW.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?