Watersector wereldwijd

Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2022
Gepubliceerd op:
13 oktober 2020

Bent u actief in de watersector en heeft u internationale waterambities? Door uw netwerk uit te breiden, contact te leggen met wateradviseurs en gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden vergroten we samen onze impact op de wereldwijde watercrisis.

Via deze pagina vindt u informatie over internationale netwerken en contacten, subsidie- en financieringsmogelijkheden, adviseurs en noodhulp.

Wat zoekt u?

Kennis, advies en informatie

Bent u op zoek naar informatie of advies? Op de volgende websites vindt u informatie over waterprojecten- en technologieën, en wateradviseurs die met u mee willen denken. De organisaties faciliteren ook webinars en (online) bijeenkomsten om kennis te delen.

Subsidies en financiering

Heeft u een goed projectidee en bent u op zoek naar financiering? Kijk voor subsidie- en financieringsmogelijkheden op de volgende websites. Of neem via e-mail contact op met onze wateradviseurs.

 

Netwerken en contacten

Bent u op zoek naar waterpartners? NWP brengt Nederlandse organisaties bij elkaar via landenplatforms. De Water Alliance en VP Delta zijn samenwerkingsverbanden tussen de overheid, kennisinstellingen én het bedrijfsleven. Ze werken samen aan innovatieve en duurzame watertechnologie. Envaqua is de branchevereniging voor de sector water- en milieutechnologieën. Via EEN vindt u samenwerkingspartners in Europa.

Noodhulp, preventie en wederopbouw

Bent u expert in water en sanitatie, waterresourcesmanagement of watervoorziening? En wilt u uitgezonden worden? Wereldwijd neemt het aantal watergerelateerde rampen toe. Nederland krijgt vaak verzoeken van humanitaire organisaties voor het leveren van kennis en expertise om dit soort rampen te voorkomen. Maar ook komen er verzoeken binnen om snel adequate noodhulp te verlenen na een ramp. Geïnteresseerd? Meld u aan via:

Inspiratie

Bent u benieuwd naar waterprojecten? U vindt ervaringen van ondernemers en informatie over lopende- en afgeronde waterprojecten op onze website of die van Partners voor Water (PVW):

Wereldwijd heeft een half miljard mensen te maken met voortdurende waterschaarste. Dichtbevolkte delta’s kampen met overstromingen, bodemdaling en verzilting. Die bedreigen landbouw, veeteelt en energievoorziening, Maar ook veiligheid en stabiliteit. Nederland staat internationaal bekend om zijn innovatieve oplossingen die mensen en infrastructuur beschermen tegen overstromingen, waterschaarste en -vervuiling.

Vragen over water wereldwijd?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?