Watersector wereldwijd

Gepubliceerd op:
13 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2022

Bent u actief in de watersector en heeft u internationale waterambities? Door uw netwerk uit te breiden, contact te leggen met wateradviseurs en gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden vergroten we samen onze impact op de wereldwijde watercrisis.

Via deze pagina vindt u informatie over internationale netwerken en contacten, subsidie- en financieringsmogelijkheden, adviseurs en noodhulp.

Wat zoekt u?

Kennis, advies en informatie

Bent u op zoek naar informatie of advies? Op de volgende websites vindt u informatie over waterprojecten- en technologieën, en wateradviseurs die met u mee willen denken. De organisaties faciliteren ook webinars en (online) bijeenkomsten om kennis te delen.

Subsidies en financiering

Heeft u een goed projectidee en bent u op zoek naar financiering? Kijk voor subsidie- en financieringsmogelijkheden op de volgende websites. Of neem via e-mail contact op met onze wateradviseurs.

 

Netwerken en contacten

Bent u op zoek naar waterpartners? NWP brengt Nederlandse organisaties bij elkaar via landenplatforms. De Water Alliance en VP Delta zijn samenwerkingsverbanden tussen de overheid, kennisinstellingen én het bedrijfsleven. Ze werken samen aan innovatieve en duurzame watertechnologie. Envaqua is de branchevereniging voor de sector water- en milieutechnologieën. Via EEN vindt u samenwerkingspartners in Europa.

Noodhulp, preventie en wederopbouw

Bent u expert in water en sanitatie, waterresourcesmanagement of watervoorziening? En wilt u uitgezonden worden? Wereldwijd neemt het aantal watergerelateerde rampen toe. Nederland krijgt vaak verzoeken van humanitaire organisaties voor het leveren van kennis en expertise om dit soort rampen te voorkomen. Maar ook komen er verzoeken binnen om snel adequate noodhulp te verlenen na een ramp. Geïnteresseerd? Meld u aan via:

Inspiratie

Bent u benieuwd naar waterprojecten? U vindt ervaringen van ondernemers en informatie over lopende- en afgeronde waterprojecten op onze website of die van Partners voor Water (PVW):

Bent u tevreden over deze pagina?