Open voor aanvragen

Feiten en cijfers Regeling groenprojecten 2021

Gepubliceerd op:
10 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 september 2022

In onderstaande infographics ziet u hoe de aanvragen zich de afgelopen jaren ontwikkelden van de Regeling groenprojecten (RGP16).

2021 is voor de Regeling groenprojecten een topjaar. Zowel de afgegeven groenverklaringen als het projectvermogen stegen gemiddeld met 20% per jaar. De stijging is al te zien sinds 2016, toen de regeling werd vernieuwd. Wat daarbij opvalt is dat de groei vooral plaatsvindt in de categorieën 'Duurzame energie' en 'Duurzaam bouwen'.

Met de groei van met name het projectvermogen, zien we ook een groei van de belangrijkste milieu-indicatoren: de hoeveelheid bespaarde koolstofdioxide (CO2) en de vermindering van de uitstoot van stikstof (NOx) en fijnstof. Ook hier zien we sinds 2016 een groei van gemiddeld 21% per jaar. Per artikel volgt nog een korte toelichting op de cijfers.

Om de regeling op dit punt meer in balans te brengen, is in 2021 gewerkt aan een vernieuwing van de regeling. Deze vernieuwde regeling is per 1 juni 2022 actief onder de naam Regeling groenprojecten 2022 (RGP 2022).

Resultaten 2017 -2021

Afgegeven groenverklaringen

Projectvermogen

Ontwikkeling grootste aanvraagcategorieën

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de categorieën met het grootste projectvermogen in 2021 door de jaren heen. Opvallend is dat voor sommige categorieën sprake is van een sterke groei, met name bij 'Zonnecellen' en 'Woningbouw'. Het projectvermogen in de categorieën 'Windenergie', 'Utiliteitsbouw' en 'Industriefunctie' schommelt per jaar sterk. Bij de categorie 'Biologische landbouw' is sprake van een kleine, constante groei door de jaren heen.

Aantallen spaarders en beleggers

Het aantal spaarders/beleggers kan niet door alle groenfondsen volledig worden aangeleverd. Het aantal is dus hoger dan deze cijfers weergeven. In 2021 steeg het ingelegd vermogen met ongeveer 10%, terwijl het aantal spaarders/beleggers daalde. Dit betekent dat spaarder/beleggers meer inlegden.

Aantallen spaarders en beleggers

 

Totaal ingelegd in miljoen euro's

Spaarders/beleggers

Gemiddelde inleg in euro's

2021

5.007

143.153

34.987

2020

4.537

151.180

30.013

Emissiereductie

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?