Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 6.3 Mobiele werktuigen

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022
Gepubliceerd op:
19 mei 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring bij projecten gericht op de aanschaf van mobiele werktuigen. Deze zijn bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden op land en in de open lucht. En ze hebben alleen een elektrisch of brandstofcelaandrijfsysteem.

Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het voertuig(en)/systeem aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?