Open voor aanvragen

Regelingen groenprojecten - Categorie 1 Natuur

Gepubliceerd op:
21 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring als uw project gericht is op de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden. Dit moet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke omgevingsvisie.

Biologische landbouw - groenprojecten

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorieën

Bij projecten in de categorie 'Natuur' kunt u alle werkelijke kosten voor het realiseren van het project opvoeren. Zoals aanschafkosten grond, inrichting van het terrein en beplanting.

De grondkosten van de projecten zijn alleen relevant als er daadwerkelijke aankoop van gronden plaatsvindt. En de grond een permanente natuurbestemming krijgt. Opstallen vallen nooit onder het projectvermogen. Dit is omdat ze voor deze regeling geacht worden niet bij te dragen aan de natuur- of landschapsontwikkeling.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie voor onderbouwing van de startdatum (als dit niet uit de offertes, opdracht of facturen blijkt);
  • Inrichtingsplan, inclusief relevante kaart(en)
  • Relevante passages uit de gemeentelijke omgevingsvisie, waaruit blijkt dat het om erkend natuurlijk erfgoed gaat;
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?