Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 4.2 Opslag en distributie van duurzame energie

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2021

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: opslag duurzame energie en warmte –en koude distributie.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorie 4.2.1: Opslag duurzame energie

Projecten gericht op het aanschaffen en in gebruik nemen van innovatieve apparatuur, procestechnieken en procesontwikkelingsmethoden. Het gaat er dan om dat die, in vergelijking met conventionele (ouderwetse) processen, zorgen voor een substantiële (aanzienlijke) energiebesparing in de industrie.

Subcategorie 4.2.2: Warmte –en koude distributie

Projecten gericht op het energiezuinig koelen of vriezen van ruimten of processen. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?