Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 4.2 Opslag en distributie van duurzame energie

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 2 subcategorieën: opslag duurzame energie en warmte– en koude distributie.

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees hieronder alvast de belangrijkste punten.

Subcategorieën

Subcategorie 4.2.1: Opslag duurzame energie

Projecten gericht op de grootschalige opslag of omzetting naar andere energiedragers van energie of elektriciteit. Hierbij gaat het om energie die duurzaam is opgewekt. Voorbeelden van projecten zijn:

  • opslag van elektriciteit in accu's
  • productie van waterstof
  • opslag van warmte

Subcategorie 4.2.2: Warmte– en koude distributie

Projecten gericht op de aanleg van distributienetten voor warmte of koude, waarbij de warmte of koude voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals:

  • warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen
  • restwarmte uit processen
  • warmte-koudeopslag

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
Bent u tevreden over deze pagina?