Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 4.1 Opwekken van duurzame energie

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2021

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 9 subcategorieën: windturbines, fotovoltaïsche cellen, zonnecollectoren, warmteopwekkers, waterkracht, aardwarmte, geavanceerde duurzame brandstoffenproductie, biogas-opwaardeerinstallatie en innovatieve energieopwekking.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Subcategorie 4.1.1: Windturbines

Projecten gericht op het opwekken van elektrische energie door middel van een nieuwe windturbine. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.2: Fotovoltaïsche cellen

Projecten gericht op het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.3: Zonnecollectoren

Projecten gericht op het gebruik van thermische zonne-energie door middel van zonnecollectoren. Eventueel in combinatie met een warmtepomp.

Subcategorie: 4.1.4 Warmteopwekkers

Projecten gericht op de aanschaf en installatie van een elektrisch gedreven warmtepomp. Deze is bedoeld voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het (collectief) verwarmen van woningen. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.5: Waterkracht

Projecten gericht op het opwekken van elektrische energie uit water of waterkracht. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.6: Aardwarmte

Projecten gericht op het winnen van aardwarmte. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.7: Geavanceerde duurzame brandstoffenproductie

Projecten gericht op de productie van biobrandstoffen uit reststoffen of hernieuwbare (duurzame) brandstoffen van niet-biogene oorsprong. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.8: Biogas-opwaardeerinstallatie

Projecten gericht op het realiseren van een biogas-opwaardeerinstallatie. Deze is bedoeld voor het produceren van gas van aardgasnetkwaliteit. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Subcategorie 4.1.9: Innovatieve energieopwekking

Projecten gericht op energieopwekkingstechnieken die niet of heel weinig gangbaar zijn. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Met uitzondering van subcategorie 4.1.1: beschrijving van het systeem/de installatie aan de hand van de regelingseisen (inclusief borging en verwijzing naar offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Subcategorie 4.1.1: certificaat waaruit blijkt dat u voldoet aan de Europese veiligheidsnormen ‘IEC 61400-1, Ed. 3’ of ‘IEC 61400-22’ of een afgegeven omgevingsvergunning;
  • Subcategorie 4.1.1: een stapsgewijze behandeling van de criteria uit Tabel 1 op Maatregelen duurzame windturbineprojecten, met verwijzingen naar bijgeleverde documenten ter onderbouwing;
  • Subcategorie 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4: productblad waaruit blijkt dat het systeem of de installatie aan de regelingseisen voldoet;
  • Subcategorie 4.1.2 (in het geval van een grondopstelling): onderzoeksrapport naar het bevorderen van biodiversiteit;
  • Subcategorie 4.1.2 (in het geval van een grondopstelling): beschrijving verbetermaatregelen biodiversiteit (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvraagproces groenverklaring.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?