Gesloten voor aanvragen

Regio Deals - vierde tranche

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2022

Van vrijdag 15 juli tot en met dinsdag 15 november 2022 kunnen regio's voorstellen indienen voor de 4ronde (tranche) van Regio Deals. In deze deals werken de regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten.

Via de Kamerbrief van vrijdag 1 juli 2022 nodigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verschillende partijen uit om voorstellen aan te melden. Die partijen zijn bijvoorbeeld regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Na 15 november besluit het kabinet welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

Op de pagina Regio Deals leest u meer over de achtergrond van deze regeling.

Budget

 • Van 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop.
 • In totaal is er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in de 4e ronde.
 • De bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
 • Uitgangspunt is dat de regio/regionale partners hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen. Deze cofinanciering kan komen uit zowel publieke als private middelen. Waarbij kwetsbare regio’s beargumenteerd mogen afwijken.

Ondersteuning

 • Is uw regio geïnteresseerd? U kunt in de komende maanden in gesprek gaan met medewerkers van verschillende departementen. Neem hiervoor contact op met regiodeals@minbzk.nl.
 • Heeft uw regio minder slagkracht om tot een integraal voorstel te komen? U kunt ondersteuning krijgen van het Rijk. Neem hiervoor contact op met regiodeals@minbzk.nl of bel 070-4266277.

Voorwaarden

Het kabinet beoordeelt de voorstellen aan de hand van 4 onderdelen:

 • opgave
 • aanpak
 • financiën
 • organisatie

Per onderdeel leest u wat er in het voorstel moet staan. Lees voor uw aanvraag goed aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

Niet alle voorstellen die aan het voorwaarden voldoen, worden een Regio Deal. Begin 2023 zal het kabinet besluiten welke voorstellen het Rijk met de regionale partners zal uitwerken tot Regio Deals. Bij de selectie houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waarin de brede welvaart onder druk staat.

Voorstel aanmelden

 • Meld uw voorstel aan tussen vrijdag 15 juli en dinsdag 15 november 2022.  
 • Voorstellen die wij aan het begin van deze periode ontvangen, behandelen we hetzelfde als later ingestuurde voorstellen.
 • In het aanmeldformulier vindt u een toelichting bij de vragen.
 • U ontvangt een digitale bevestiging van uw aanmelding.

Beoordeling en selectie

 • Het ministerie van BZK beoordeelt de voorstellen op basis van de voorwaarden in de Staatscourant en de eisen in de Kamerbrief.
 • Het ministerie betrekt ook andere departementen bij het beoordelen van de voorstellen.
 • De selectie houdt rekening met een gelijke verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio's waarin de brede welvaart onder druk staat.
 • Het kabinet maakt de uiteindelijke selectie. En zij besluit begin 2023 welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deals. De ondertekening van de Regio Deals volgt waarschijnlijk in de zomer van 2023.

Planning

Stap Actie Datum
1. Opsturen voorstel 15 juli - 15 november 2022
2. Analyse, selectie en besluitvorming over de ontvangen voorstellen 16 november 2022 - begin 2023
3. Uitwerking van de deals door Rijk en regio Begin 2023 - voorjaar 2023
4. Ondertekenen Regio Deals Zomer 2023

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?