Gesloten voor aanvragen

RVV Grootschalige verbouw

Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022
Gepubliceerd op:
18 december 2019

Deze heffingsvermindering grootschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebeden in Rotterdam-Zuid.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor RVV Grootschalige verbouw. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen zijn de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Grootschalige verbouw:

 • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt voor 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 15.000 per woning bij een minimale investering van € 37.500.
 • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt op of na 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 25.000 bij een minimale investering van € 62.500.
 • De woning heeft een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
 • De woning is gelegen in de gebieden Charlois, Feijenoord en IJsselmonde van de gemeente Rotterdam (postcodes 3071 tot en met 3075, 3076 tot en met 3079, en 3081 tot en met 3089).
 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • De bepalende start van de werkzaamheden (‘de eerste bouwkundige renovatie-werkzaamheden’) op of na 1 januari 2014 is aangevangen.
 • De werkzaamheden voldoen aan de toegestane activiteiten volgens het Besluit Vermindering Verhuurderheffing 2014.
 • Met realisatie bedoelen we dat maatregelen en voorzieningen zijn aangebracht. Daarvoor zijn kosten gemaakt en kan aangetoond worden dat de minimale investeringsgrens per woning is behaald. Het volledige project hoeft op het moment van realisatiemelding nog niet afgerond te zijn.
 • U zorgt dat de verbouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Grootschalige verbouw te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO te sturen.

Investeringskosten

Alleen de kosten van activiteiten genoemd in het Besluit Vermindering Verhuurderheffing 2014 komen in aanmerking. In uw administratie dient u een overzicht bij te houden van de activiteiten en kosten van de grootschalige verbouw.

Onder investeringskosten grootschalige verbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot grootschalige verbouw van huurwoningen.

Als er voor de grootschalige verbouw een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Vragen over de RVV Grootschalige verbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?