Gesloten voor aanvragen

RVV Nieuwbouw 2017 - NBB

Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022
Gepubliceerd op:
16 december 2019

De heffingsvermindering RVV bouw van huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens biedt fiscaal voordeel bij nieuwbouw van sociale huurwoningen in Rotterdam-Zuid. Het gaat om de gebieden Charlois, Feijenoord en IJsselmonde van de gemeente Rotterdam (postcodes 3071 tot en met 3075, 3076 tot en met 3079, en 3081 tot en met 3089).

Deze regeling is gesloten. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor RVV Nieuwbouw 2017 - NBB. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen van voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit waren de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Nieuwbouw 2017 - NBB:

  • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt voor 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 15.000 per woning bij een minimale investering van € 37.500. Hierbij geldt een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens. Bovendien is de bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) op of na 1 januari 2014 aangevangen.
  • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt op of na 1 januari 2017, waarbij de bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) na 1 januari 2014, maar voor 1 januari 2017, is aangevangen: een heffingsvermindering van € 25.000 per woning bij een minimale investering van € 62.500. Hierbij geldt een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt op of na 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 25.000 per woning bij een minimale investering van € 62.500. Hierbij geldt een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en niet hoger dan de liberalisatiegrens. Bovendien is de bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) op of na 1 januari 2017 aangevangen.
  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • Met realisatie bedoelen we de oplevering van de woning door de aannemer of de ontwikkelaar, wat inhoudt dat de woning beschikbaar is voor verhuur. Als bewijsstuk stuurt u een proces-verbaal van oplevering van de aannemer of de ontwikkelaar toe. 
  • U zorgt dat de bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Nieuwbouw 2017 - NBB te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) instructies over de registratie van de netto kosten. Het betreffende artikel vindt u op pagina 10 van het document. Houd in de administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV.

Een suggestie: maak een Excel-overzicht waarin voor alle objecten op projectniveau, de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk zijn gemaakt. De onderliggende stukken in de eigen RVV-administratie dienen als basis. Het overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO.nl te sturen.

Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Investeringskosten

Onder investeringskosten nieuwbouw worden verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot bouw van huurwoningen. Bedoeld zijn bouwkosten in de zin van de NEN2699 en daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk ten behoeve van het gebruik van de woningen.

Als er voor de nieuwbouw een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Vragen over de RVV Nieuwbouw 2017?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?