Gesloten voor aanvragen

RVV Nieuwbouw 2020

Gepubliceerd op:
14 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2022

Op 2 januari 2020 opende de heffingsvermindering bouw van huurwoningen (RVV Nieuwbouw 2020). Deze RVV-categorie (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) biedt u fiscaal voordeel als u investeert in de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur. De regeling is bestemd voor woningcorporaties en verhuurders.

RVV Nieuwbouw 2020 is per 1 juli 2020 gesloten voor het aanmelden van voorgenomen investeringen. U kunt geen aanmelding meer doen.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vanaf januari 2020 geld beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Voor de eerste 10 jaar is er opgestapeld € 1 miljard beschikbaar.

De regelgeving voor de RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Bijvoorbeeld bij uitputting van het beschikbare budget. Vanwege het aantal aanmeldingen worden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2020 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de RVV Nieuwbouw 2020 op 1 juli 2020 sluit voor aanmeldingen van voorgenomen investeringen.

Bedrag heffingsvermindering

Hoeveel heffingsvermindering u ontvangt, hangt af van de gemeente waar u de nieuwbouwwoningen realiseert:

  • Realiseert u de nieuwbouw in een van de gemeenten in het gemeente-overzicht RVV Nieuwbouw 2020? Dan ontvangt u een heffingsvermindering van € 25.000 per woning bij een minimale investering van € 62.500.
  • Realiseert u de nieuwbouw in een andere gemeente? Dan ontvangt u een heffingsvermindering van € 12.500 per woning bij een minimale investering van € 31.250.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor RVV Nieuwbouw 2020 moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • U bouwt zelfstandige sociale huurwoningen met een huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens. Als bewijsstuk voor de juiste aanvangshuren na oplevering vragen wij een geanonimiseerd huurderoverzicht waaruit de huurprijs blijkt. Op het moment van oplevering kan het zijn dat de woningen nog niet direct verhuurd worden. De regeling geeft dan aan dat als bewijsstuk een zogenaamde verhuurderverklaring opgesteld en toegestuurd kan worden. Uit deze ondertekende verhuurderverklaring van de bestuurder moet blijken dat geen huur wordt gevraagd die gelijk of hoger is dan de 1e, lage aftoppingsgrens.
  • De bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) is op of na 1 januari 2020. 
  • Met realisatie bedoelen we de oplevering van de woning door de aannemer of de ontwikkelaar, wat inhoudt dat de woning beschikbaar is voor verhuur. Als bewijsstuk stuurt u een proces-verbaal van oplevering van de aannemer of de ontwikkelaar toe.
  • U zorgt dat de bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na de aanvraag zijn afgerond. En dat de woningen op dat moment als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Aanvragen

Per 1 juli 2020 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Nieuwbouw 2020 in te dienen.

Via de knop 'Direct regelen' meldt u uw gerealiseerde investering aan. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. In het Stappenplan RVV algemeen vanaf stap 4 vindt u meer informatie over het voorbereiden van uw realisatiemelding.
 

Na uw aanvraag

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden. Met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten. En verwijst daarbij naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht met daarin voor alle objecten op projectniveau: de kosten, opbrengsten en activiteiten. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar ons te sturen.

Investeringskosten

Bij de toekenning van de heffingsvermindering, gaan we uit van de investeringskosten. Onder investeringskosten nieuwbouw verstaan we: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige. En die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot de bouw van huurwoningen. Met bouwkosten bedoelen we bouwkosten in de zin van de NEN2699. En daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen. Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de woningen.

Zijn er voor de nieuwbouw een of meerdere subsidies verkregen voor dezelfde activiteiten, anders dan vermindering van de fiscale afdracht? Dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Omzetten heffingsvermindering RVV Nieuwbouw 2017

Mogelijk komt uw eerder aangemelde voorgenomen investering (RVV Nieuwbouw 2017) in aanmerking voor een hogere heffingsvermindering onder de voorwaarden van RVV Nieuwbouw 2020. De mogelijkheden en voorwaarden daarvoor vindt u terug in onderstaand document.

Vragen over de RVV Nieuwbouw 2020?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?