Gesloten voor aanvragen

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Gepubliceerd op:
6 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
20 januari 2023

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming of RVV-V) bood fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland. Omdat de verhuurderheffing is afgeschaft is de regeling onnodig geworden.

De verhuurderheffing is per 1 januari 2023 afgeschaft. Het jaar 2022 was het laatste jaar waarover verhuurderheffing is geheven. U kunt geen gerealiseerde investeringen meer melden.

RVV Verduurzaming 2021

De heffingsvermindering van 2021 is gebaseerd op verbeteringen in de energieprestaties van sociale huurwoningen. Dit gebeurt door het vergelijken van het EP-niveau voor en na de renovatie. De energielabelklasse van de NTA 8800 moet met minimaal 3 stappen verbeteren waarbij minimaal energieklasse B wordt behaald.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf juli 2021 € 150 miljoen beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). De aankondiging en achtergrond hiervan leest u na in de Kamerbrief over uitwerking maatregelen Urgenda gebouwde omgeving.

De regelgeving voor de RVV Verduurzaming biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen, bijvoorbeeld bij verwachte uitputting van het beschikbare budget.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de RVV Verduurzaming moest u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • U verbetert de woningen energetisch met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA 8800.
 • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger.
 • U doet een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800.
 • Met realisatie bedoelen we het na de renovatie (laten) afmelden van de gerealiseerde Energie-Index of energielabel in EP-online. Bij de realisatiemelding dient u een ondertekende bestuurdersverklaring in. De ondertekening is gebaseerd op de opgenomen eindafmelding in EP-online en kan daarom niet eerder worden ondertekend.
 • U zorgt dat de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld. Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

Op de pagina Tabel energielabel, heffingsvermindering, investering verhuurder 2021 leest u met welke bedragen de heffing vermindert. Dit gebeurt op basis van het aantal gerealiseerde stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800 en het minimaal gerealiseerde investeringsbedrag.

Na uw aanmelding

Administratie

Als u gebruik maakt van de regeling, dan moet u een aparte administratie hebben voor de woningen en de energielabels (NTA 8800) waarvoor u de investeringen aanmeldt. Dit betekent vooraf een gedegen en inzichtelijke voorbereiding van:

 • afspraken
 • administratie
 • berekeningen
 • (gescheiden) begrotingen/offertes

De belangrijkste correspondentie is digitaal beschikbaar nadat u inlogt met uw DigiD of eH2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+. Vanaf 1 november 2021 heeft u de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig. Denk bij correspondentie bijvoorbeeld aan de beslissing op uw melding of een verzoek om aanvullende gegevens. Let op: dit geldt voor meldingen RVV Verduurzaming 2021. Correspondentie over eerder ingediende aanmeldingen is niet zichtbaar.

Na de realisatie

Na de realisatie moet u duidelijk kunnen aantonen:

 • welke werkzaamheden bijdroegen aan de verbetering van het energielabel;
 • hoeveel deze werkzaamheden kostten.

Wij kunnen deze administratie opvragen als onderdeel van een steekproefcontrole of als hiervoor aanleiding is. Kreeg u voor dezelfde verduurzamingsactiviteiten al een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht? Breng deze bijdragen dan in mindering op de investeringskosten.

In het stappenplan leest u precies hoe u uw gerealiseerde investering voor de RVV Verduurzaming aanmeldt. Via de knop 'Direct regelen' meldt u uw gerealiseerde investering direct aan.

RVV Verduurzaming 2019

Wilt u voor 2019 nog uw investering als gerealiseerde investering aanmelden? Lees hier dan meer over op de onderstaande pagina’s.

Vragen over de RVV Verduurzaming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?