Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR oproep Nieuwe Technologieën 'Inclusie en Empowerment' en 'Een leven lang leren en ontwikkelen' fase 2

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Er zijn 5 projecten geselecteerd in fase 2 van de SBIR oproep Nieuwe Technologieën 'Inclusie & Empowerment' en 'Een leven lang leren en ontwikkelen'.

Dit zijn de publieke samenvattingen van deze projecten.
 

Fallstreak Valley

Fallstreak Valley is een online cyber security training, ontwikkeld in een samenwerking met Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit. Het project onderzoekt de beste toepassing van de principes van de gedragswetenschap in een gamified online leeromgeving die ondersteund wordt door AI (Artificiële Intelligentie). Met als doel een game die veilig online gedrag van de spelers bevordert. De universiteiten testen de game Fallstreak Valley  in een proeftuin van middelbare scholen om te beoordelen of de gewenste gedragsverandering, die met de huidige leermethoden onvoldoende bereikt wordt, ook daadwerkelijk plaatsvindt.    

Inclusie voor doven en slechthorenden op de Universiteit  - AmberScript BV    

In het project met Wageningen University & Research (WUR) en Tilburg University als proeftuin, wordt gekeken naar de mogelijkheden van op maat gemaakte spraakherkenningsmodellen. Getest wordt op welk niveau binnen het hoger onderwijs de op maat gemaakte modellen het best kunnen worden afgestemd. Het uiteindelijke doel is om een nauwkeurigheid van 96% of hoger te behalen voor automatisch gegenereerde captions. Amberscript helpt overheden, universiteiten en (media)bedrijven om kosten en moeite te besparen van het handmatig transformeren van audio of video naar 100% correcte teksten en ondertitels. De start-up maakt automatische 'spraak naar tekst engines ' speciaal voor Europese talen. Dat zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid van de markt. Door engines speciaal voor specifieke klanten te trainen, komen deze in de buurt van menselijke nauwkeurigheid. Een online tekstverwerker of menselijke transcribenten brengen de tekst naar 100% nauwkeurigheid.

TeachHable - Hable One B.V.

Elk jaar verliezen 31.000 mensen in Nederland hun gezichtsvermogen. Dit is een zeer ingrijpende en soms traumatische gebeurtenis voor patiënten en naasten om hen heen. Tijdens de opname kunnen psychische, cognitieve en lichamelijke klachten ontstaan, ​​die ook na de diagnose van de problematiek van invloed zijn op hun woonsituatie. Klachten die nog maanden of zelfs jaren aanhouden na de oogbehandeling. Een groot aantal patiënten is, nadat ze blind wordt, niet in staat om terug te keren naar hun onafhankelijke leven. Om deze 'leemte' op te vullen en het verwerken van een levensveranderende gebeurtenis makkelijker te maken, is het belangrijk dat oogartsen, familieleden en vrienden de persoon helpen zich aan te passen aan de verandering. Gelukkig kunnen patiënten een Hable Accessibility Assistant mee naar huis nemen. Deze is gemakkelijk te begrijpen door familieleden, vrienden en verpleegkundigen. Nu kunnen ze samen met familieleden klachten uitleggen en verwerken. Daardoor tasten ze niet meer in het duister. Deze zeer gebruiksvriendelijke trainingsgids op basis van AI legt uit wat de patiënt ervaart in tekst en beeld. Denk aan het:

  • bellen van vrienden en familie;
  • gebruiken van kaarten;
  • bellen in noodsituaties;
  • luisteren naar nieuws en muziek;
  • maken van aantekeningen;
  • gebruiken van de camera voor het scannen van teksten; en
  • lezen van etiketten op pakjes.

Ervaringsdeskundige en ambassadeur Daphne Bolman beschrijft prachtig hoe dit haar heeft geholpen bij haar herstel: "Leren van training tijdens de levensveranderende gebeurtenis helpt echt bij het verwerken. Omdat mijn man begreep hoe hij de smartphone met ondersteunende technologieën kon gebruiken, kon ik leren over het gebruik van de technologie en het gemakkelijk onderhouden van mijn leven."

Vacancy Inclusive Check Track Open Response to You - Amsterdam Data Collective 

In de arbeidsmarkt vinden werkgevers en werkzoekenden elkaar door vacatures. Werkgevers krijgen nu een hoop vacatures niet vervuld. Tegelijkertijd komen jongeren moeilijker aan een baan. De VICTORY vacaturescanner overbrugt deze kloof door werkgevers te helpen vacatureteksten beter af te stemmen op jongeren. Het gaat om een tool waarin werkgevers vacatures kunnen uploaden en laten scannen door AI-algoritmes. Deze algoritmes pikken taalgebruik op dat een ontmoedigend of zelfs uitsluitend effect kan hebben op jongeren. Dit koppelt de tool terug naar de bedrijven en doet praktische suggesties ter verbetering. Zo kunnen werkgevers de vacatureteksten makkelijk aanpassen en daarmee hun kans vergroten om geschikte, jonge kandidaten aan te trekken.

Envision as one - Envision Technologies B.V.  

In het project met de gemeente Den Haag heeft Envision een prototype gebouwd van het EAP (Envision Ally Platform). Dit is een platform waarbij een medewerker kan 'meekijken' door de Envision Glasses (ESG). Deze ESG heeft een visueel beperkt persoon op, als de situatie daar om vraagt. Behalve het implementeren van nieuwe functies, is ook de Envision Ally applicatie vernieuwd en verbeterd om het toekomstgericht te maken. Verschillende AI-oplossingen zijn ontwikkeld voor blinden en slechtzienden om nóg makkelijker begeleid te worden met het lezen van tekst. De proeftuin test hoe verschillende gebruikers het EAL-platform ontvangen. Dit gaat dus om medewerkers van instellingen en bedrijven én gebruikers van de ESG. Getest wordt op gebruiksvriendelijkheid voor beide partijen met als doel om een succesvolle interactie tussen beide te bewerkstelligen.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?