Gesloten voor aanvragen

SBIR Nieuwe technologieën 'Inclusie en een leven lang leren'

Gepubliceerd op:
14 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2022

Uitnodiging voor bedrijven en ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit gaat specifiek om het toepassen van 'nieuwe technologieën’ zoals kunstmatige intelligentie (AI) en/of blockchain bij vraagstukken gericht op inclusie en empowerment of een leven lang leren en ontwikkelen.

Denkt u mee over de volgende thema's?

Deze oproep is gesloten. U kunt geen offerte meer indienen.

Thema 1: Inclusie en empowerment

Ongeveer 2,5 tot 4 miljoen Nederlanders hebben moeite om met digitale apparaten zoals de computer, smartphone of tablet te werken. Als overheid ondersteunen we deze mensen graag. Zeker nu de technologische mogelijkheden in het dagelijks leven steeds meer veranderen. Zoals het openbaar vervoer (met de ov-chipkaart), maar ook in de zorg of met de appgroep voor ouders op school. In de coronacrisis én met de versnelling van de digitale transformatie ontstaat druk op het goed betrekken van alle burgers in de digitalisering.

Thema 2: Een leven lang leren en ontwikkelen

De coronapandemie versnelt de digitale transformatie. In de toekomst wordt leren anders dan nu. Om deze reden richten we een leven lang leren op de digitale vaardigheden. Ook is hier meer aandacht voor nodig nu meer mensen hun baan verliezen en om- of bijscholing noodzakelijk is.

Looptijd opdracht

De looptijd van de opdracht: oktober 2020 - 2e kwartaal van 2022. Belangrijk is dat bedrijven die zich inschrijven ook de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en door te gaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor SBIR fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor meer uitleg over de verschillende fasen en procedures, gaat u naar Hoe werkt SBIR.

Raadpleeg de publieke samenvattingen van 20 projecten die zijn geselecteerd voor het ontwikkelen van prototypes (fase 1).

Raadpleeg de publieke samenvattingen van 5 projecten die zijn geselecteerd voor het verder uitwerken van de prototypes (fase 2).

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 800.000. Voor fase 1 is een budget van € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 20.000 (inclusief btw).

Voor fase 2 is eveneens € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar voor de ontwikkeling van 5 prototypes, dat is maximaal € 80.000 (inclusief btw) per prototype.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?