Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR oproep Nieuwe Technologieën 'Inclusie en Empowerment' en 'Een leven lang leren en ontwikkelen' fase 1

Gepubliceerd op:
24 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2021

Er zijn 20 projecten geselecteerd in fase 1 van de SBIR oproep Nieuwe Technologieën 'Inclusie & Empowerment' en 'Een leven lang leren en ontwikkelen'.

Dit zijn de publieke samenvattingen van deze projecten.

Sociaal Ondernemend Platform voor Inclusie en Educatie door Leer Zelf Online

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Stichting Leer Zelf Online, Netrex, DialogueTrainer, Intermediad en VraagApp namen het initiatief voor een Sociaal Ondernemend Platform voor Inclusie en Educatie: SOPIE. Dit deden zij vanwege het vele materiaal bij vele organisaties en  mensen veel directer bediend en geholpen kunnen worden. Technologie en digitalisering is daar de oplossing voor. Voor dit platform werken overheid, sociale ondernemingen, bedrijfsleven en wetenschap samen. Al deze partijen zijn bereid materiaal uit te wisselen en te verstrekken. Zij werken samen verder aan nieuwe inhoud voor mensen die een zetje nodig hebben. SOPIE biedt niet alleen technisch een oplossing, maar is vooral ook een netwerk.

Agile Employability Platform door Archipel Academy B.V.

De wereld verandert snel. Dit vraagt om lerende organisaties waarbinnen medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. Archipel Academy wil het leerproces van lerende organisaties en haar medewerkers ondersteunen door de introductie van een Agile Employability Platform. Dit is een online platform gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers. Het koppelt een persoonlijk leerprofiel aan het profiel van de arbeidsmarkt. De verzamelde data wordt vervolgens met Artificial Intelligence geanalyseerd en vertaald naar persoonlijke suggesties voor leren en ontwikkelen.

Project Prof door Airoc B.V.

Grip krijgen op je eigen professionalisering. Iets wat zowel voor studenten als medewerkers niet altijd even makkelijk is. Project Prof is een initiatief vanuit Gilde Innovatielab en Airoc. Met jouw ontwikkelbehoefte, uitdagingen en sociale validatie wordt een persoonlijk professionaliseringtraject uitgestippeld om jezelf door te blijven ontwikkelen. Zo kun je nieuw opgedane kennis en ervaringen combineren met de dagelijkse praktijk, waardoor je grip krijgt op je eigen ontwikkeling.

Inclusion IndexTM door DL Network Analytics

Een inclusieve samenleving wordt in belangrijke mate bepaald door de inclusiviteit van de organisaties waarvoor we werken. Een groot gedeelte van ons leven speelt zich tenslotte af op de werkvloer. Deze organisatie ontwikkelde een methode om de mate van inclusie binnen een organisatie te meten, door het gebruik van algoritmes. AI/ML-technieken kunnen steeds beter voorspellen hoe inclusief een organisatie is.

AI inzetten voor Inclusie en empowerment bij woningcorporaties in Nederland door Clappform B.V.

Nederland beschikt over zo'n 300 woningcorporaties die zich bezighouden met het beheren en verhuren van woonruimtes. Zij doen hun uiterste best om een eerlijke woning voor iedereen te zoeken. Alleen voor veel woningcorporaties ligt nog de kans om gebruik te maken van nieuwe technologieën. Clappform biedt de mogelijkheid om data-gedreven AI-oplossingen in te zetten. Met deze AI-oplossingen is het mogelijk om het woningaanbod beter te matchen, meer mensen in de maatschappij te bereiken en de doorloop van woningen te verbeteren. Het lost meerdere problemen in de sociale huursector op. Denk hierbij aan bereik van de juiste doelgroep, discriminatie op de woningmarkt, leefbaarheid en diversiteit en de woningnood.

Vergeet-me-nietjes door Deus B.V.

Vergeet-me-nietjes is een mobiele applicatie voor een inclusievere samenleving. De app richt zich op Nederlandse ouderen als hulp bij het handmatig sorteren en archiveren van hun gehele familiegeschiedenis. Vergeet-me-nietjes helpt om de familiegeschiedenis te digitaliseren en te delen. AI maakt het archiveringsproces gemakkelijker. Vergeet-me-nietjes helpt ouderen spelenderwijs de mogelijkheden van de huidige technologie te verkennen. Door het gebruik van de smartphone(camera) aan te moedigen, raken zij meer vertrouwd met technologie. Het gevolg is dat ouderen de technologie sneller gebruiken in persoonlijke sferen, wat leidt tot een hogere betrokkenheid bij vrienden en familie.

AI voor Inclusie door Mobile Water BV

In een diverse samenleving is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook als je de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig bent of wanneer je moeite hebt met lezen en schrijven. Dit projectvoorstel biedt een oplossing aan gemeenten om beter en meer gericht te kunnen communiceren met deze mensen. Om dit mogelijk te maken wil de organisatie het platform voor digitale interactie innoveren. Het gaat hier om het ontwikkelen van een prototype, waarmee Gemeente Amsterdam inwoners van Amsterdam Zuidoost aan een nieuwe woning wil helpen.

FLOW: Van Adaptive Learning naar Personalized Learning door Hubper B.V.

In Nederland heeft ongeveer 24% van de mensen beperkte digitale vaardigheden. Tegelijk digitaliseert de overheidsdienstverlening steeds meer. Dit zorgt voor een digitale kloof die leidt tot verregaande problemen in de maatschappij. Om te zorgen voor digitale inclusie biedt Hubper FLOW een oplossing. Hubper FLOW is een online leerplatform dat om te leren gepersonaliseerde informatie aanbiedt met machine learning-technologie. Deze personaliseerde informatie gaat over digitale vaardigheden die passen bij het leerniveau van de gebruiker. Met deze oplossing ontvangen burgers de digitale ondersteuning die ze nodig hebben in de communicatie met de digitale overheid.

Star Guard door Star Guard B.V.

Star Guard is een online serious game om leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op te leiden tot volwaardige digitale burgers  In de digitaliserende samenleving bewegen kinderen zich vanaf een jaar of 5 als vanzelfsprekend op het internet. Daarbij zijn ze zich onvoldoende bewust van de risico’s van het internet als cybercriminaliteit, online pesten en nepnieuws. Maar ook is nog veel over het internet onbekend bij hen. In Star Guard onderzoeken en ervaren kinderen de verbazingwekkende mogelijkheden en risico's van digitale technologie. Onmisbare digitale vaardigheden worden spelenderwijs bijgebracht. Veilig gedrag wordt zo van jongs af aan vanzelfsprekend.

Knallen voor Knaken - Blockchain voor een vitalere community door Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A.

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland lopen meerdere projecten. Projecten die de vitaliteit van de wijk verbeteren door economische en sociale omstandigheden. Maar ook de bewoners als we kijken naar de lichamelijke, geestelijke en sociale omstandigheden. Wat ontbreekt is een verbindende, vertrouwde infrastructuur. Het project 'Kanaleneiland - Vitaal met digitaal' zorgt  voor zo’n infrastructuur. Het gaat om een met blockchain-technologie ondersteund IT-platform met bijbehorende processen, dat burgers en winkeliers verbindt. De eerste stap is 'knallen voor knaken': knaken verdienen met sport- & beweegactiviteiten. Verdiende knaken geven korting op trainen tijdens daluren of op gezonde levensmiddelen bij lokale winkeliers. Deze infrastructuur ontwikkelen bewoners, ondernemers en technici samen. Een voorbeeld van inclusie in een vitale wijk.

Een hoogwaardige Skillswallet door Dit-WERKt

De arbeidsmarkt heeft aansporing nodig om echt te functioneren. Een innovatieve, digitale infrastructuur draagt bij aan mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen. Met de Skillswallet als een instrument, reizen werkzoekenden kansrijk over de arbeidsmarkt. Deze portemonnee bevat geen geld, maar is wel van hoge waarde. Met digitale technologie zoals blockchain, plaatst de organisatie maatschappelijk erkende en gedragen waarden in een transparant en betrouwbaar overzicht van diploma’s, werkervaring en skills. De Skillswallet is een solide bouwsteen voor de infrastructuur van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Stemmen dankzij Steffie door Tilburg University  

Het maken van een stemkeuze tijdens politieke verkiezingen is lastig. Zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking en voor laaggeletterden. Veel burgers gebruiken daarom stemhulp om te kijken welke politieke partij het best bij hen past, zoals Kieskompas. Alleen zonder uitleg is stemhulp te moeilijk voor kwetsbare doelgroepen. AI-avatar Steffie assisteert bij het invullen. Gebruikers kunnen haar vragen stellen over de politieke thema’s uit de stellingen waarop Steffie een antwoord geeft door gebruik van AI. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving: kwetsbare groepen helpen om een geïnformeerde stemkeuze te maken.

Inclusie voor Doven en Slechthorenden op de Universiteit door AmberScript BV    

In Nederland leven bijna 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Zij hebben vaak een achterstand omdat de samenleving niet goed op hen is ingericht. Recente innovaties in automatische spraakherkenning helpen enorm door automatisch ondertitels te maken. Dit gebeurt steeds vaker nu publieke organisaties richtlijn 2016/2102 over digitale toegankelijkheid inzetten. Ook zorgt de coronacrisis voor steeds meer digitale lessen. Binnen dit project onderzoekt AmberScript de behoeftes van dove en slechthorenden studenten. Ook kijkt men naar de technische vereisten van universiteiten voor digitale toegankelijkheid met automatische ondertitels en de productontwikkeling hierachter.

TeachHable door Hable One B.V.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is het zeer moeilijk om toegang te hebben tot alle beschikbare en benodigde digitale informatie. Inclusie van deze groep mensen is steeds moeilijker in deze tijd van digitale transformatie, wat ook nog eens wordt versterkt door de coronacrisis. Hable One B.V. wil met de ontwikkeling van een digitaal platform de digitale technologie voor blinden en slechtzienden toegankelijk maken. Dit platform bevat oplossingen voor het leren omgaan met braille en andere digitale hulpmiddelen bij het gebruik van smartphones, tablets en laptops. Hiervoor wordt in dit project de technische en commerciële haalbaarheid onderzocht.

Vacancy Inclusive Check Track Open Response to You door Amsterdam Data Collective 

In de arbeidsmarkt vinden werkgevers en werkzoekenden elkaar door vacatures. Werkgevers krijgen nu een hoop vacatures niet vervuld. Tegelijkertijd komen jongeren op dit moment moeilijk aan een baan. Dit product overbrugt deze kloof door werkgevers te helpen vacatureteksten beter af te stemmen op jongeren. Het gaat om het ontwikkelen van platform waar werkgevers vacatures en werkzoekenden cv’s kunnen uploaden. AI-algoritmes scannen dan de vacatureteksten naar woorden die ontmoedigend werken of zelfs leiden tot uitsluiting bij jongeren. Deze woorden koppelt de onderneming terug naar de bedrijven, zodat zij de vacatureteksten kunnen aanpassen.

Inclusie en empowerment vanaf het voortgezet- en speciaal onderwijs door Sphereon B.V.

Blockchange wil het vastleggen en delen van wat echt belangrijk is bij 'leren' tastbaar, bruikbaar en uitwisselbaar maken. Nu ligt veel focus op diploma’s en certificaten. Maar door culturele of fysieke oorzaken is lang niet iedereen in staat diploma’s te behalen of zelfs regulier
onderwijs te volgen. Dat wordt vaak alleen maar erger op de arbeidsmarkt. Wel heeft iedereen, in meer of mindere mate, vaardigheden en competenties. Die zijn nu vaak verborgen in rapporten en beoordelingen. Blockchange maakt deze competenties inzichtelijk door digitale beschikbaarheid in eigen beheer en uitwisselbaar door standaarden. Te beginnen in het praktijk- en speciaal onderwijs.

Skillsverkenner door Organiq B.V.

Organiq wil met de Skillsverkenner een AI-gedreven ICT-oplossing ontwikkelen voor een Leven Lang Leren. Allereerst binnen de Gemeente Eindhoven en vervolgens bij meerdere overheidsinstanties. Het uitgangspunt is een AI-gedreven oplossing die gebruikmaakt van verschillende, open databronnen. Zo krijgt de gebruiker inzicht om de juiste keuzes te maken voor een baan en voor een leven lang ontwikkelen. Dit sluit alleen aan bij de doelstellingen en dienstverlening van de Gemeente Eindhoven én bij de landelijke behoefte aan schaalbare en persoonlijke ondersteuning voor werknemers en werkzoekenden.

Slimme Lezer door EDIA BV

In de huidige maatschappij wordt informatie en kennis steeds belangrijker. Wie niet voldoende leesvaardig is, loopt een groot risico om buitengesloten te worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat steeds meer leerlingen een leesachterstand hebben. Hierdoor hebben zij grote moeite met het begrijpen van online informatie en het volgen van onderwijs. Om lezen te stimuleren is maatwerk belangrijk. Teksten moeten aansluiten bij het leesniveau en specifieke interesses van de lezer. EDIA ontwikkelt een applicatie die met AI teksten aanbeveelt om de leesmotivatie optimaal stimuleren en de woordenschat verbreden. Maatwerk op een schaalbare manier wordt zo mogelijk. Thuis en in de klas.

Envision as one door Envision Technologies B.V.  

Door de coronacrisis dreigt de afstand tot de samenleving voor visueel beperkten nog groter te worden. Dit probleem wil Envision oplossen met Envision smartglasses (ESG) en het Envision Ally platform (EAP). Via het EAP krijgen visueel beperkten hulp op afstand van medewerkers van instellingen of bedrijven. Een medewerker kan 'meekijken' door de ESG, die een camera voorop heeft met de visueel beperkte als de situatie die daar om vraagt. Ook kan de medewerker instructies geven. Zo participeren visueel beperkten beter in de maatschappij en het arbeidsproces, wat leidt tot een inclusievere maatschappij.

Toegankelijke gezondheidsinformatie door Stichting MIA Helpt & Amsterdam UMC

De COVID-19 pandemie heeft naast een direct effect op de volksgezondheid, ook een indirect effect. Digitalisering wordt versneld, ook in de zorg. Tegelijkertijd is er een digitale component van de pandemie: de verspreiding van desinformatie. Bijvoorbeeld over vaccineren. Maar niet iedereen is even digitaal vaardig. Hoe houden wij gezondheidsinformatie en -diensten voor iedereen toegankelijk?

In dit project brengen Stichting MIA Helpt & Amsterdam UMC deze componenten bij elkaar om tot oplossingen te komen. Door met artificiële intelligentie desinformatie in kaart te brengen, komt er een beter beeld van de behoefte aan informatie. Met dezelfde technologie ontstaat er vervolgens een zo optimaal mogelijke weergave van gezondheidsinformatie voor diverse doelgroepen.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?