Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Innovaties duurzaam erfgoed

Gepubliceerd op:
3 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023

Heeft u ideeën voor de verduurzaming van monumentaal erfgoed in Nederland? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daagt ondernemers in de creatieve en de innovatieve sector uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor het duurzaam verwarmen van monumentale gebouwen. 

Deze oproep is gesloten. U kunt geen offerte meer indienen.

De RCE zoekt naar ideeën die warmteverliezen maximaal verminderen en die warmte zo duurzaam mogelijk opwekken, om zo bij te dragen aan een maximale vermindering van de CO2-uitstoot.

Bent u ondernemer en voelt u zich aangesproken als het gaat om de creatieve en innovatieve sector? De RCE is op zoek naar die ondernemende, nieuwsgierige en frisse blik vanuit de creatieve en innovatie sector in de ruimste zin van het woord, met gevoel voor esthetiek. Of u nu bijvoorbeeld mode- of industrieel ontwerper bent, technisch of juist digitaal ontwerpt, meubels maakt, (interieur)architect bent, werkt met natuurlijke materialen, als kunstenaar of als theaterbouwer, of uzelf ziet als innovator: u bent welkom om een goede oplossing voor te leggen die voldoet aan de voorwaarden van deze oproep. Samenwerking tussen bedrijven en de creatieve/innovatieve industrie is gewenst.

Concreet gaat het om oplossingen binnen het thema warmte en die daarmee het energieverbruik in monumenten verlagen en/of warmte besparen en/of warmte duurzaam opwekken en/of terugwinnen en comfort verbeteren. Innovaties kunnen zich zowel op product- als op dienstniveau richten: 

  1. Producten
    Een nieuw product of nieuwe toepasbaarheid van producten om monumenten duurzaam te verwarmen en/of de warmte vast te houden.  Dit mogen ook aanpassingen zijn van bestaande producten, zodat deze met oog voor de esthetische kwaliteit passen bij de historische gebouwen.
  2. Diensten
    Innovatieve/creatieve diensten (werkwijzen) die bijdragen aan het beperken van de warmtevraag en daarmee zorgen voor een lager energiegebruik in monumenten. 

We doen een beroep op uw creatieve brein, om vanuit innovatieve hoek mogelijkheden, ontwikkelingen en oplossingen te creëren om te verduurzamen, met behoud van waarden óf vanuit de kracht van de historie en de culturele waarden.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: september 2021 – juli 2023.

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 800.000 (alle bedragen zijn inclusief btw).

  • Voor fase 1 is een budget van € 200.000 beschikbaar.
  • Voor fase 2 is een budget van € 600.000 beschikbaar.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?