Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen Fase 1 SBIR oproep Innovaties duurzaam erfgoed

Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2021
Gepubliceerd op:
28 september 2021

In totaal zijn 8 projecten geselecteerd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (fase 1) na de SBIR oproep Innovaties duurzaam erfgoed. Met de oproep daagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers in de creatieve en innovatieve sector uit om vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen voor het duurzaam verwarmen van monumentale panden.

Dit zijn de publieke samenvattingen van deze projecten.

IsoInterieur (II) door SATIJNplus Architecten B.V.

Het IsoInterieur is een slim gestandaardiseerd systeem met flexibele modules dat ontwikkeld wordt om (Rijks)monumenten van binnenin goed, snel en hoogwaardig te verduurzamen. Dit gaat om (Rijks)monumenten zonder hoogwaardige gevelafwerking, zoals mijnwerkerskoloniën. Het modulaire IsoInterieur voegt isolatie, installatie, ventilatie, functionaliteit, afwerking en beleving in één product samen. Het is vooral ontworpen voor de randvoorwaarden en risico’s in monumenten, zoals vochtproblemen en het behoud van het historische materiaal. Het samenvoegen van functies in het IsoInterieur heeft veel positieve gevolgen. Het vereenvoudigt de uitvoering versnelt het proces én bespaart het kosten. Ook vermindert het de vraag naar gespecialiseerde arbeidskrachten en het materiaalgebruik. Tenslotte bevordert het de laagdrempelige verduurzaming van monumentale panden voor opdrachtgevers.

WarmeWolk (WaWo) door KBnG

Bij monumenten en oude gebouwen is het vaak niet wenselijk of mogelijk om convectoren te plaatsen of wanden, vloeren en plafonds geschikt te maken voor de afgifte van lagetemperatuurwarmte voor CO2-vrije verwarming. Het doet teveel afbreuk aan karakter en waarde van haar historie. De WarmeWolk is een object voor warmteafgifte dat eenvoudig is om aan te brengen en te verwijderen. Dit object verwarmt bestaande gebouwen (en in het bijzonder monumenten) met stralingswarmte van lage temperatuur. Zonder bouwkundige aanpassingen. De WarmeWolk zorgt voor een onveranderd binnenklimaat dat bijdraagt aan het behoud van gebouwen en bijbehorende huisraad.

Toepassing Tarnoc Turbineketel in Monumenten (TTTIM) door Tarnoc B.V.

Het project is een haalbaarheidsonderzoek naar de toepasbaarheid van innovatieve hogetemperatuur binnen opgestelde lucht- en waterwarmtepompen in monumentale panden. De Turbineketel is een product in ontwikkeling en biedt door unieke eigenschappen een praktische oplossing voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Het onderzoek richt zich op technische en uiterlijke aspecten, maar ook op de haalbaarheid binnen monumentale regelgeving. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie zijn metingen in een monumentaal pand dat beschikbaar is gesteld als testlocatie.
 

Inside-the-Box (ITB) door Bouwhulp

De (cultuur)historische waarde van gebouwen staat uiterlijke aanpassingen voor het duurzaam verwarmen soms in de weg. Inside-the-Box is een modulaire productoplossing die zorgt voor het behoud van het monumentale karakter. De bestaande gasverwarming wordt verruild voor een hogetemperatuur lucht- en waterwarmtepomp. Vernieuwend is de ondergrondse bevestiging van buitenunits in plaats van aan de gevel of het dak. De ventilatiekanalen worden smaakvol verwerkt in elementen die opgaan in de omgeving, zoals een bankje voor de bewoners. De in te graven units worden naar industriestandaarden uitgevoerd, zijn stapelbaar en zowel samen als apart toepasbaar. Door prefabricage verloopt installatie op locatie voor de buurt snel en efficiënt.
 

GV door Van Schaik Innovation Handling B.V.

Dit project zorgt voor energiebesparing met gestuurde ventilatie in erfgoedpanden. Langs ramen treedt koudeval op, het veroorzaakt energieverlies en tocht op de vloer. Geluid en snelle elektronica meten de luchttemperatuur en luchtsnelheid aan de ramen. Een zeer snelle regeling zet de luchtsnelheid met ventilatoren aan de ramen stil, zodat de koudeval stopt en er minder energie verloren gaat. Het voordeel is dat er met weinig inspanning én nagenoeg nauwelijks zichtbare apparatuur duidelijke energiebesparing plaatsvindt. Naast verminderde tocht, levert het ook een lagere omgevingstemperatuur met gelijk comfort op.
 

ERP Erfgoed Kompas (NRP EK) door Stichting NRP

Om de warmtevraag te verminderen voor een lager energieverbruik en daarnaast de CO2-uitstoot te beperken met behoud van monumentale waarden moeten vele factoren afgewogen worden. De ervaring leert dat deze afweging onderdeel is van een zeer complex proces met verschillende stakeholders. Er zijn verschillende technische tools en maar weinig procestools op de markt om de keuzes te ondersteunen. Het NRP Erfgoed Kompas helpt multidisciplinaire projectteams dit proces te vergemakkelijken. Ook zorgt het voor borging van tussenresultaten en de informatie als input voor de communicatie naar de omgeving.

De kade als energiefabriek (DKE) door De Groene Grachten

Nederland staat voor de uitdaging om duizenden kilometers aan historische kademuren te renoveren vanwege verzakkingen en de slechte staat van deze kademuren. Tegelijkertijd zijn er de duurzaamheidsambities voor het Nederlands erfgoed. De kade als energiefabriek koppelt deze doelstellingen. Dit modulaire systeem haalt warmte uit het oppervlaktewater om de omliggende gebouwen te verwarmen. Het systeem kan op ieder moment aan de kade bevestigd worden, waardoor het optimaal aansluit op natuurlijke verduurzamingsmomenten van het monument. Deze oplossing kan enkele duizenden historische (woon)eenheden voorzien van duurzame warmte in de directe omgeving van het binnenstedelijke water.
 

HHCM door DeWarmte B.V.

DeWarmte onderzoekt in dit SBIR Fase 1 project de technische én economische haalbaarheid van de doorontwikkeling van de HeatCycle voor toepassing in monumenten. Deze innovatie wint een aanzienlijk deel van de warmtevraag van een gebouw terug uit het eigen afvoerwater. De technologie draagt zo bij aan het direct verlagen van gasverbruik. Ook neemt het de drempel om van het gas af te gaan deels weg.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?