Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR oproep Monitoring van bruggen en kademuren

Gepubliceerd op:
5 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2021

De 4 winnaars die hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van bruggen en kademuren in Amsterdam verder mogen ontwikkelen (fase 2) zijn bekend. Zij krijgen ieder een budget van maximaal € 100.000. Ook ondersteunen programmamedewerkers en kennisinstellingen hen met kennis en expertise.

Dit zijn de publieke samenvattingen van de 4 geselecteerde projecten.

Satellietdata voor efficiënte monitoring met AmsterScan van Sensar

Sensar’s AmsterScan is een informatieproduct gebaseerd op satellietdata. Met de data maakt AmsterScan vervormingen aan bruggen en kademuren inzichtelijk. AmsterScan biedt de mogelijkheid voor zowel efficiënte monitoring binnen heel de gemeente als meer gerichte hoogfrequente monitoring. Met de huidige aanpak is dat niet mogelijk.

Dit product vormt hiermee de basis voor een nieuwe, risicogestuurde aanpak voor het beheer en onderhoud van bruggen en kademuren. AmsterScan zorgt dat beheerders:

  • eerder (of later) in kunnen grijpen;
  • gerichter lokale monitoring in kunnen zetten; en
  • de budgetten slimmer in kunnen zetten voor de hele stad.

Minimaal 5 jaar zonder onderhoud monitoren met Smartbrick van Althen

Althen Sensor & Controls ontwikkelt de Smartbrick. Dit is een speciale sensoroplossing zonder gateway en voeding. Smartbrick kan minimaal 5 jaar zonder onderhoud de constructieve staat van kademuren en bruggen in Amsterdam (online) monitoren.

De manier van installatie, meten en dataverwerking gebeurt meer automatisch en is kosteneffectiever dan huidige manieren van inspectie (tachymetrie en waterpassing). De Smartbrick is een eerstelijns monitoringsoplossing en levert een bijdrage aan juiste onderhoudsprioritering.

Scheurvorming in staalconstructies meten met draadloze sensoren van Villari

Villari werkt aan de ontwikkeling en een pilottest van draadloze sensoren. De sensoren meten minimaal 5 jaar lang scheurvorming in staalconstructies op een innovatieve, natuurkundige manier.

Het doel is schaalbaar en betaalbaar, continu scheuren in binnenstedelijke stalen bruggen op te sporen en te monitoren. Zo krijgt Villari een precies beeld van schadeontwikkeling in de kademuren of bruggen.

Vervormingen van objecten lokaliseren vanaf het water door 3D-laserscan van Iv-Infra

Iv-Infra gebruikt voor de monitoring van kademuren en bruggen een 3D-laserscansysteem op een varende boot. Met de 3D-laserscan kan Iv-Infra vanaf het water periodiek scans maken van de stad. De scans lokaliseren vervormingen van de ingemeten objecten.

De voordelen zijn:

  • volledig inzicht in het hele gebied;
  • snel kunnen meten;
  • zeer hoge meetnauwkeurigheid; en
  • inzicht in overige objecten zoals bomen en lichtmasten op de kades.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?