Gesloten voor aanvragen

SBIR Methodiekontwikkeling Afrika

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Gepubliceerd op:
28 maart 2023

Bent u geïnteresseerd in innovatie en impact maken in een Afrikaanse context? Dan is deze SBIR uitdaging misschien iets voor u! We dagen u uit om een innovatieve dienst te ontwikkelen en deze samen met lokale partners te onderzoeken en testen in Ghana, Ivoorkust, Marokko of Uganda. We nodigen met name creatieve innovators en ontwerpers uit, met belangstelling voor samenwerking met Afrikaanse ondernemers.

De innovatieve dienst moet aansluiten bij de doelstellingen van het SBIR in Developing Markets (DM) programma. Hierbij gaat het om het inzetten van innovatief ondernemerschap bij het oplossen van lokale maatschappelijke uitdagingen binnen het publieke domein. Lokale impact en een duurzaam verdienmodel voor de innovaties staan daarbij centraal. 

Innovatieve vermarktbare concepten

In deze SBIR ontwikkelt u op korte termijn een methodiek waarbij u samen met Afrikaanse ondernemers meerdere innovatieconcepten uitwerkt en vertaalt naar potentiële businesscases. Daarnaast test u de methodiek in de praktijk. Resultaat is dat per land tenminste 8 ondernemers inzicht krijgen wat ze zelf kunnen, welke belemmeringen er zijn en welke kennis, expertise en vaardigheden nodig is om tot een vermarktbare innovatie te komen.
De resultaten uit deze SBIR gebruikt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een pilot SBIR DM te ontwikkelen waarin Afrikaanse en Nederlandse ondernemers worden gematched. 

Looptijd

Looptijd van de opdracht is naar verwachting van mei 2023 tot uiterlijk augustus 2023. 

Proces

Deze SBIR heeft maar één fase, de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

4 leveranciers zijn geselecteerd om samen met Afrikaanse ondernemers innovatieve ideeën uit te werken in Ghana, Ivoorkust, Marokko en Uganda. Bekijk de publieke samenvattingen.

Budget

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 120.000 (exclusief btw).

Nota van Inlichtingen

Lees de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Informatiebijeenkomst op 6 april 2023.

  Offerte indienen

  Een offerte indienen is niet meer mogelijk. 

  Na uw offerte

  Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van deze fase-2-voorstellen volgt naar verwachting binnen 2 weken na sluiting van de SBIR.
  In deze SBIR beoordeelt en rangschikt RVO de offertes op de volgende criteria:

  • impact op het maatschappelijke probleem
  • technische haalbaarheid
  • economisch perspectief

  Het best beoordeelde project per land, boven de kwaliteitsdrempel en binnen het beschikbare budget, krijgt een opdracht.

  Meer weten?

  Bekijk de volledige tekst van de SBIR oproep.

  Bent u tevreden over deze pagina?