Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR Serious Games

Laatst gecontroleerd op:
18 februari 2021
Gepubliceerd op:
9 december 2019

Fase 2 van de SBIR Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes start met &Ranj, Ijsfontein en ConnectedCare. In maart 2021 worden de resultaten bekend.

Lees de openbare samenvattingen.

MyFoodCoach – Serious game voor kwetsbare senioren - ConnectedCare

Ondervoeding is een actueel en groot maatschappelijk probleem. Huidige initiatieven om ouderen te helpen leverden tot nu toe geen blijvend resultaat. De innovatieve oplossing MyFoodCoach heeft als doel te zorgen voor meer bewustwording bij kwetsbare ouderen en verbetering van hun voedingspatroon met blijvende resultaten. De serious game pakt het probleem en de hoofdoorzaken van ondervoeding aan. De specifieke, op ouderen afgestemde functionaliteiten informeren, motiveren, en dagen hen uit hun voedingspatroon te verbeteren. De visualisatie van behaalde doelen en verbinding met sociale netwerken zorgen voor impact en een algehele verbetering van de levenskwaliteit.

Check, Challenge Change! - &Ranj B.V.

Check, Challenge, Change! is een spel dat spelers dagelijks uitdaagt en helpt te werken aan een gezonde leefstijl. De interventie richt zich op de cardiometabole (CMB) risicogroep: mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes 2 en nierziekten. Uit de resultaten van de Persoonlijke Gezondheidstest blijkt dat 75% van de deelnemers binnen deze risicogroep valt. Ander onderzoek laat zien dat een gezonde leefstijl 80% van de CMB-ziektes kan voorkomen. Het resultaat is een op spelprincipes gebaseerde interventie die spelers (CMB-groep) langdurig motiveert en ondersteunt in het zelfstandig kunnen maken van betere leefstijlkeuzes.

Daadkracht: Interventie voor jongeren met overgewicht - IJsfontein

Goeie Gasten is ontworpen om jongeren met overgewicht te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. De game helpt jongeren die de intentie hebben om een
gezondere leefstijl aan te leren, maar voor wie het lastig is om deze intentie om te zetten in gedrag.
Daadkracht helpt jongeren met het inzichtelijk maken van hun gedrag. Het detectiveduo Guy en Pascal helpt ze bij het ontdekken welke impulsen, gewoonten en omgevingsfactoren veranderen lastig maakt. Deze inzichten gebruikt de jongere vervolgens om met behulp van de game bestaande gewoonten om te buigen of nieuwe gewoonten aan te leren.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?